👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Geometri 05B

Skapad 2020-01-21 14:17 i Österledskolan Halmstad
Grundskola F
Planering Geometri 05B

Innehåll

PLANERING MATEMATIK ÅK 8

GEOMETRI

 

Förmågor som övas: 

 

·     Arbeta med problemlösning där du värderar valda strategier och metoder

·     Använda begrepp och se samband mellan dessa

·     Göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med lämpliga metoder

·     Redovisa tydligt och strukturerat så att även andra kan ta del av dina lösningar

·     Samtala och resonera kring matematiska frågeställningar och tillvägagångssätt

 

 

Efter avslutat område ska du ha visat att du förstår hur du:

·     Räknar ut cirkelns omkrets och area

·     Beräknar begränsningsytan och mantelytan på en geometrisk kropp

·     Beräknar volymen på tredimensionella geometriska kroppar (rätblock, prisma, cylinder, kon, pyramid och klot)

·     Omvandlar mellan olika volymenheter

 

 

Områdets viktiga begrepp:

 

☐ Medelpunkt                        ☐ Cirkelsektor                       ☐ Prisma

☐ Radie                                  ☐ Medelpunktsvinkel            ☐ Kon                   

☐ Diameter                             ☐ Dimension                         ☐ Pyramid

☐ Pi                                        ☐ Geometrisk kropp              ☐ Klot                   

☐ Omkrets                              ☐ Kub                                    ☐ Begränsningsyta 

☐ Area                                    ☐ Rätblock                             ☐ Mantelyta

☐ Enheter                               ☐ Cylinder                              ☐ Volym

 

 

Veckoplanering

 

I veckoplaneringen ingår förutom de övningsuppgifter (nedan) som ska utföras, även problemlösning, muntliga diskussioner och genomgångar, E P A - metoden samt gruppövningar.

 

v. 2 

Enhetsomvandlingar 

3.1 Cirkelns omkrets s. 88 – 91

 

v. 3 

3.2 Cirkelns area s. 92 – 96

3.3 Begränsningsyta och mantelyta s. 97 – 102 

 

v. 4

3.4 Volym av rätblock s. 104 – 107 

3.5 Volymenheter s. 108 – 110

Gemensam uppgift (EPA)

 

v. 5

3.6 Volym av prisma och cylinder s. 111 – 113

3.7 Volym av kon, pyramid och klot s. 114 – 117

 

v. 6

Begreppstest s. 122/Kapiteltest s. 123 

Basläger eller Hög höjd s. 124 – 126 eller 127 – 129 

Repetition

 

v. 7

Gemensam repetition

 

PROV!