Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria vt 2020

Skapad 2020-01-21 14:19 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 9 Svenska
vecka 5-12 2020

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Resonera
  • Känna igen och beskriva tidstypiska texter
  • Uttrycka dig i skrift

 

ARBETSSÄTT

Vi börjar arbetsområdet med att repetera texttypen referat. Därefter får ni tillgång till 2 texter om dialekter och sociolekter. Det är dessa texter ni använder till ert referat. Referatet lämnas in vecka 6. I referatet ska ni även ha med ett avslutande resonemang utifrån frågeställningen - Hur kommer det att bli i framtiden? Kommer dialekter och sociolekter att finnas? Vi fortsätter sedan med att titta på filmavsnitt om våra minoritetsspråk samt läser i texthäftet. Fokus läggs särskilt på varför just dessa minoritetsspråk finns i Sverige och hur det kommer att bli i framtiden. Sedan arbetar vi med språkhistoria under några veckor - vilka förändringar har skett och varför? Vilka förändringar kommer i framtiden och varför? Avslutningsvis lär vi oss om våra grannspråk, danska och norska.

 Vi avbryter vecka 10-11 för nationellt prov i svenska - repetition och genomförande

Inlämning av referat fredag vecka 6.

Prov fredag vecka 12.

 

BEDÖMNING

I ditt referat vecka 6 visar du din kunskap att:

  • Sammanställa information
  • Uttrycka dig i skrift.
  • Resonera om dialekter och sociolekter.

I provet vecka 12 visar du din kunskap att:

  • Resonera om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt om de fem minoritetsspråken som finns i Sverige.
  • Kunskaper om svenska språkets utveckling och beskriva orsaker till att språket förändras samt ungefär när förändringar kommer. 

 

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt om minoritetsspråk.

C

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt om minoritetsspråk.

A

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt om minoritetsspråk.

Uppgifter

  • Språkhistoria

  • Språkhistoria

Matriser

Sv
Språkhistoria vt 2020

Lägre kvalitet
Mot högre kvalitet
Mot högre kvalitet
Hög kvalitet
Uttrycka i skrift
Du skriver ett referat där läsaren kan förstå innehållet med omläsning.
Du skriver ett referat så läsaren kan förstå innehållet utan omläsning.
Du skriver så att innehållet tydligt framgår, t ex med korrekt interpunktion och stavning.
Du skriver så att innehållet tydligt framgår och lockar till läsning, t ex med variation i ordval och meningsbyggnad.
Struktur
Du har inte en fungerande struktur och/eller citat och källhänvisning saknas.
Du har en fungerande struktur, t ex att början och slut passar till uppgiften, samt att citat och källhänvisning delvis framgår.
Du har en klar struktur och tydligt fokus på ämnet, t ex med styckeindelning, samt att citat och källhänvisning framgår tydligt.
Du har en väl fungerande struktur, där innehållet gynnas av uppläggningen. Citat och källhänvisningar är korrekta och fyller en funktion i texten.
Beskriva och förklara
Du beskriver och förklarar med detaljer med begränsad betydelse för ämnet och/eller i felaktiga sammanhang samt att relevant fakta saknas, så förståelsen framgår inte.
Du beskriver och förklarar med detaljer med begränsad betydelse för ämnet eller relevant fakta saknas, men du visar ändå på en viss förståelse.
Du beskriver och förklarar med relevanta detaljer med betydelse för ämnet och visar på en god förståelse.
Du beskriver och förklarar med relevanta detaljer och träffande exempel med stor betydelse för ämnet och visar på en mycket god förståelse.
Resonera
Du resonerar med enkla men inte underbyggda argument, d v s att förklara utan att samband framgår uttrycka en värdering eller ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s att förklara med ett enkelt orsakssamband och uttrycka en värdering eller ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s att förklara utförligt där orsakssambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du resonerar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s att förklara utförligt där orsakssambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: