👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-01-21 14:26 i Sjögården förskola Flen
Förskola
I december 2020 har alla avdelningar på förskolan Sjögården utvecklat arbetet med räkneord och andra matematiska begrepp för att ge en bra grund för barnens fortsatta utveckling och lärande.

Innehåll

Läsåret 2020

Ansvariga: Pedagogerna på Skutan

Grupp 1 och grupp 2

Material: material väljs ut beroende aktiviteten.

Nulägesbeskrivning: När vi jobbade med räkneord och andra matematiska begrepp under 2019 kunde vi se att barnens intresse för matematik har ökat.

Syfte: För att ge en bra grund för barnens fortsatta utveckling och lärande. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18