Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle

Skapad 2020-01-21 14:47 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vi ska skapa våra alldeles egna städer! Städer där folk mår bra och som inte påverkar vår miljö på ett negativt sätt. Vi behöver därför ta reda på vad som behövs i en fungerande stad och varför. Syfte med arbetet - reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

Innehåll

Period:

VT 2020 V.5-V.8

 

Arbetssätt:

- Reflektioner (VARFÖR behövs olika samhällsfunktioner)

- Intervjuer

- Filmer

- Grupparbete

- Diskussioner i mindre grupper och i helklass

 

Vi kommer att arbeta med målen genom att:

- Intervjua föräldrar etc om vad de tycker om den stad de bor i och om/varför de har flyttat hit.

- Sammanställa intervjuer med hjälp av diagram. 

- Prata om vad som behövs i samhället för en bättre miljö. Exempelvis återvinningsstationer och vattenreningsverk. och vi kan göra i vardagen för att hjälpa miljön. Exempelvis sopsortera, och tänka på matsvinn. 

- Titta på kartor och rita kartor över vårt samhälle som vi ska bygga.

- Göra ritningar på byggnader i samhället. 

- Bygga våra egna miljövänliga städer med viktiga samhällsfunktioner.

- Göra affischer med yrken som finns i städerna.

 

Utvärderingsformer

- Formativ bedömning under undervisningens gång.

- Redovisning genom färdiga produkter (kartor, ritningar, de byggda städerna etc.)

- Muntlig redovisning av de gjorda städerna, vad de innehåller och varför. 

 

Preliminär veckoplanering

v.5

- Intro med Google Earth. 

- Filmer för kunskap och samtal om vad ett samhälle är. 

- Diskussioner om vad som finns i vårt samhälle (närområdet).

 

 

v.6

- Intervju. 

- Yrken. Vilka yrken finns i vår skola?

- Miljö - 

 

V. 7

- Miljö

- Kartor, ritningar, börja bygga

 

V. 8

- Bygga.

- Affisch.

- Redovisning.

- Utvärdera temat med exempelvis two stars and a wish.

- Avslutning av temat genom Kahoot eller liknande. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  Sh  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  Sh  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  Sh  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: