👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akustik åk 8

Skapad 2020-01-21 14:47 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Fysik
Mullrande åska, musik, människor som pratar eller viskar - världen är full av ljud! Vad är ljud egentligen? Hur fungerar våra öron? Hur skapar man toner som är dova, pipiga, svaga eller starka - och vad skiljer en ton från det vi brukar kalla buller? Hur uppkommer ljudet, vad behövs för att det ska spridas och hur mäter vi ljud? Detta och mycket mer kommer du att få lära dig inom detta område som på fackspråk heter AKUSTIK - läran om ljud.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker fortlöpande under t ex diskussioner, gruppuppgifter och enskilda uppgifter. Det kan vara muntliga eller skriftliga uppgifter. Också laborationerna bedöms. Hur man samarbetar, hur man jobbar säkerhetsmässigt och hur metodiskt man jobbar. 

Området avslutas med ett skriftligt prov.

Arbetet: Du ska ”göra” och kunna följande:

 Nivå 1

·      Fysikboken sid 133-141.

·      Testa dig-frågor i boken.

·      Målpappret Akustik och Akustik laborationer.

·      Sammanfattning sid 148.

·      Nivå 1 begrepp.

·      Ugglans fysik Akustik.

·      Studi.se  Film och Quiz på två nivåer.

Vad är ljud?

Ljud och oljud.

Musik och resonans.

Ljudets styrka och spridning.

·      Skriva i Labbhäftet på minst två av tre labbar. Planera och genomföra en undersökning på enkel nivå.

·      Göra dina läxuppgifter och uppgifter som läggs i klassanteckningsboken.

 

 

Nivå 2

Du ska även ”göra” och kunna följande:

·      Fysikboken Lär mer sidor 144-147.

·      Hållbar utveckling sid 142-143.

·      Förklara & resonera-frågor i boken.

·      Målpappret Lär mer

·      Sammanfattning sid 148 Lär mer

·      Nivå 2-begrepp.

·      Ugglans fysik fördjupningar.

·      Studi.se Film och Quizer på tre nivåer samt

Tal och sång

Dopplereffekten

·      Skriva på högnivå i labbhäftet.  Planera och genomföra en undersökning på hög nivå.

·      NE.se Akustik med filmer och övningsflikar.

 

 

Mål

 

Läromedel:  TitaNO Fysik sid 133-148, Ugglans Fysik, Sudi och NE (digitalt).  

 

Viktiga ord och begrepp: Du hittar en lista i klassanteckningsboken.

 

Matriser

Fy
Akustik åk 8

KOMMUNIKATION

E
C
A
Visat kunskaper på lektioner muntligt och skiftligt
Eleven visar sina kunskaper med enkla motiveringar. Ställer frågor och framför åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven visar sina kunskaper med utvecklade motiveringar. Ställer frågor och framför åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven visar sina kunskaper med välutvecklade motiveringar. Ställer frågor och framför åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem.

UNDERSÖKNINGAR/LABORATIONER

E
C
A
Laborationshäfte och labb-lektioner
Elevens planerar, genomför och dokumenterar undersökningar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Elevens planerar, genomför och dokumenterar undersökningar på ett ändamålsenligt sätt.
Elevens planerar, genomför och dokumenterar undersökningar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

BEGREPP; MODELLER OCH TEORI

E
C
A
Provresultat
Eleven har visat sina grundläggande kunskaper i Akustik.
Eleven har visat goda kunskaper i Akustik genom att förklara och visa samband.
Eleven har visat mycket goda kunskaper i Akustik genom att förklara och visa samband med god användning av fysikens och biologins begrepp, modeller och teorier.