👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika

Skapad 2020-01-21 14:54 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi arbetar med texttypen krönika. I classroom finns exempel på krönika och materiel som visar vad en krönika är och exempel på hur man kan skriva början, mittdel och slut utifrån elevexempel.

Innehåll

Krönika

 

Under det här momentet jobbar vi med texttypen krönika. Vi kommer att ha genomgångar och arbeta med olika texter. Momentet avslutas med att du skriver en egen krönika som bedöms.Dessa mål jobbar vi mot (Syfte)

Genom undervisningen ges du förutsättningar att...

  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift

  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Detta arbetar vi med (Centralt innehåll)

  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

  • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
Detta kommer att bedömas (Kunskapskrav)

 

E

C

A

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. 

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. 

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Bedömningsunderlag

Under den här uppgiften/arbetsområdet kommer följande att ligga till grund för bedömning:

  • En individuell skriftlig krönika.Detta ska du kunna (koppling mellan centralt innehåll och kunskapskrav)

 

  • Du ska kunna skriva en krönika med anpassning till krönikans typiska drag.

Matriser

Sv SvA
Krönika

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Skriva krönika
Du behöver träna på att skriva krönika. T ex behöver du anpassa din text mer till språkliga normer och strukturer, eller till texttypen.
Du har skrivit en krönika med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du har skrivit en krönika med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du har skrivit en krönika med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.