👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi och mänskiliga rättigheter

Skapad 2020-01-21 15:07 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola F Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med ekonomi och arbete samt mänskliga rättigheter

Innehåll

Individer och gemenskaper 

Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel. 

 

Samhällsresurser och fördelning 

Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper. 

Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader. 

Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet. 

Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar. 

 

Rättigheter och rättsskipning 

De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. 

Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. 

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. 

De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär. 
Områden

Ekonomi & arbetsmarknad

Mänskliga rättigheter & 

nationella minoriteter

Tid: 5 veckor


I detta område arbetar eleverna med det ekonomiska kretsloppet, alltså från privatekonomi till samhällsekonomi.

Med hjälp av instuderingsfrågor tränar eleverna på relevanta begrepp och delar av kretsloppet (stat, företag, banker, hushåll).


Efter detta gör vi en övning där eleverna backar tillbaka till sig själva och får fundera över framtida yrkesval. De får sedan skapa en budget för hur de tror att livet kommer att se ut när de är vuxna.

Området avslutas med en skriftlig uppgift.

Tid: ca 3 veckor


Vi bekantar oss först och främst med vad mänskliga rättigheter är för något och undersöker olika versioner av dessa. Eleverna får sedan arbeta med en uppgift som handlar om att undersöka och ta ställning till de mänskliga rättigheterna. De får bland annat resonera kring hur de tror att rättigheterna kommer att se ut i framtiden (fortsätta utvecklas) samt vilka rättigheter de menar är tydliga i deras vardag.


De får sedan undersöka olika teman (t. ex. religionsfrihet eller pressfrihet) och ge exempel på hur detta kan se ut runt om i världen. Till detta kommer även sveriges nationella minoriteter, dessa diskuteras utifrån rättigheterna. Området avslutas med en presentation.

 

Uppgifter

  • BUDGET

  • BUDGET

  • Samhällsekonomi

  • Samhällsekonomi

  • Samhällsekonomi