Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arkeologens dotter

Skapad 2020-01-21 15:09 i Olandsskolan Östhammar
Vi ser den spännande serien "Arkeologens dotter". Vi ser ett avsnitt i veckan. Mellan avsnitten arbetar vi med sådant vi sett och hört.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Bild Svenska
Vi ser den spännande serien "Arkeologens dotter". Vi ser ett avsnitt i veckan. Mellan avsnitten arbetar vi med sådant vi sett och hört.

Innehåll

Vad ska vi lära oss och varför? 

Eleven ska kunna beskriva viktiga händelser i människans historia, så som hur människorna levde under stenåldern och hur vi därifrån stegvis utvecklats till det samhälle vi har idag.

Eleverna ska också kunna iaktta vad som är spår från forntiden idag i natur och språkliga uttryck.

Fler mål hittas under kopplingar till läroplanen.

Vi övar oss i att använda en historisk referensram för att skapa en förståelse kring vardagslivet, för levnadsvillkoren och vad som formade dem som levde då. Hur människan påverkas av stora samhällsförändringar och hur det påverkat oss idag, det som hände då. 

Hur ska vi lära oss detta? 

Det finns 8 avsnitt av UR-serien Arkeologens dotter. Vi ser avsnitten både för att de är spännande och välgjorda, men också för att det är en bra introduktion till historieämnet. Vi får en kort resa genom vår historia, med de första människorna, jägarna, de första bönderna, hövdingar och kungar. Då har eleverna fått bra förförståelse tills det är dags att läsa lite mer noggrant om 1-2 år. 

Svenska och SO hänger ihop som bra tankekompisar här, för språket behövs för att förstå och kunna diskutera faktafilmer om historia.

Mellan avsnitten kan vi läsa vidare om olika saker vi blivit nyfikna på. Den delen vill vi lärare inte detaljplanera, utan vi vill kunna följa elevernas nyfikenhet.

Vi kan också pyssla och skapa sådant vi sett i filmerna. Eleverna kommer att få arbeta med lera, färg, trä mm. 

Under arbetets gång samlar vi typiska ord som hör till historieämnet. Eleverna uppmanas att lyssna extra noga efter just dem och så samlar vi bra ord i lådan i som kallas ordförrådet.

.

 

Serien går att se hemma också. https://urskola.se/Produkter/210763-Arkeologens-dotter-En-marklig-resa#Om-serien

Om man är sjuk kan det vara ett bra sätt att ta igen avsnitt man missat. Det går bra att se samma avsnitt flera gånger. På så sätt repeteras ord, begrepp och fakta

Vad som kommer att bedömas:
Bedömning sker som en naturlig del av arbetet. Lärare observerar t ex hur eleven redogör för fakta som gåtts igenom och om eleven kan komma med förslag på vad vi kan skriva till bilder mm. Vi följer också hur väl eleven kan följa instruktioner i bildarbetet.

 

Hur du får visa vad du kan:  
Vi kommer att arbeta med arbetsbladen som hör till varje avsnitt på olika sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: