👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering VT20 för favorit matematik 2A+2B, VT20

Skapad 2020-01-21 15:17 i Björkhagsskolan Falun
Grundskola 2 Matematik
En planering för matematik i årskurs 2 vårterminen 2020

Innehåll

Terminsplanering för matematik

 

Praktisk matte

Den praktiska delen av matten (som genomförs på fredagar med åk 1) kommer innehålla geometri, datalogiskt tänkande och problemlösning av olika slag. Under den praktiska matten jobbar eleverna i stationer. De är på varje station i 15 minuter och hinner därför med alla dessa ovannämnda moment under en lektion. 

 

V. 3

Må: Uppstart division (praktiskt jobb)

Tis: Arbete i bok

Ons: Genomgång av delningsdivision

Tors: Arbete i bok

Fre: Praktisk matte med åk 1

 

V. 4

Må: Genomgång av innehållsdivision

Tis: Genomgång av tal i bråkform

Ons: Arbete i bok

Tors: Problemlösning och arbete i bok

Fre: Praktisk matte med åk 1

 

V. 5

Må: Vi övar

Tis: Vad har jag lärt mig?

Ons: Sallys hinderbana

Tors: Arbeta klart i boken

Fre: Praktisk matte med åk 1

 

V. 6

Må: Repetition av det vi jobbat med

Tis: Avstämning 5

Ons: Ny bok - genomgång av hela och halva timmar

Tors: Arbete i bok + praktiskt jobb med klockan

Fre: Praktisk matte med åk 1

 

V. 7

Må: Genomgång - Hela timmar och kvart över

Tis: Genomgång - Halva timmar och kvart i

Ons: Vi övar 

Tors: Vi övar + favoritsidor och problemlösning

Fre: Praktisk matte med åk 1

 

V. 8

Må: Genomgång av “om en timme”

Tis: Problemlösning + arbete i bok 

Ons: Avstämning 1 

Tors: Sallys hinderbana + vi övar 

Fre: Praktisk matte med åk 1

 

V. 9 - Sportlov

 

V. 10

Må: Genomgång: Repetition av multiplikation 

Tis: Arbete i bok + extra blad med multiplikation

Ons: Genomgång: Multiplikation med tre

Tors: Favoritsidor + problemlösning + Arbete i bok 

Fre: Praktisk matte med åk 1

 

V. 11

Må: Genomgång: Multiplikation med 4

Tis: Arbete i bok

Ons: Genomgång: Strategier för problemlösning

Tors: Arbete i bok 

Fre: Praktisk matte med åk 1

 

V. 12

Må: Vad har jag lärt mig?

Tis: Hinderbana

Ons: Avstämning 2

Tors: Extrahäften, jobba klart med avstämningen

Fre: Praktisk matte med åk 1

 

V. 13

Må: Genomgång: Talen 0-100

Tis: Arbete i bok

Ons: Genomgång: Noll på entalets plats eller tiotalens plats (hoppa över babyloniska systemet)

Tors: Arbete i bok

Fre: Praktisk matte med åk 1

V. 14

Må: Genomgång: Att jämföra tal

Tis: Arbete i bok + s. 80-81

Ons: Entalen ökar och minskar 

Tors: Arbete i bok

Fre: Praktisk matte med åk 1

 

V. 15

Må: Genomgång: Entalen ökar, tiotalsövergång

Tis: Arbete i bok

Ons: Genomgång: Entalen minskar, tiotalsövergång

Tors: Arbete i bok

Fre: Praktisk matte med åk 1

 

V. 16 - Påsklov

 

V. 17

Må: Genomgång: Tiotalen ökar och minskar

Tis:  Arbete i bok

Ons: Genomgång: Vi övar

Tors: Arbete i bok

Fre: Praktisk matte med åk 1

 

V. 18

Må: Genomgång: Hundratalen ökar och minskar

Tis: Arbete i bok

Ons: Vad har jag lärt mig? 

Tors: Hinderbana

Fre: Praktisk matte med åk 1

 

V. 19

Må: Extrahäften och nöta inför avstämningen

Tis: Avstämning

Ons: Genomgång: Vinkel 

Tors: Genomgång: Månghörningar

Fre: Praktisk matte med åk 1

 

V. 20

Må: Genomgång: Rektangel och kvadrat

Tis: Genomgång: Rektangel, rätblock, kvadrat, kub, cirkel, klot

Ons: Genomgång: Liter och deciliter

Tors: Arbete i bok 

Fre: Praktisk matte med åk 1

 

V. 21

Må: Avstämning 4

Tis: Genomgång: Avrunda och överslagsräkna

Ons: Genomgång: Addition med subtraktion med uppställning

Tors: Arbete i bok

Fre: Praktisk matte med åk 1

 

V. 22

Må: Genomgång: Addition med uppställning, minnessiffra

Tis: Arbete i bok

Ons: Genomgång: Addition med uppställning, två minnessiffror

Tors: Arbete i bok

Fre: Praktisk matte med åk 1

 

V. 23

Må: Genomgång: Subtraktion med uppställning och växling

Tis: Arbete i bok

Ons: Genomgång: Subtraktion med uppställning och växling

Tors: Arbete i bok

Fre: Praktisk matte med åk 1

 

V. 24

Må: Genomgång: Meter

Tis: Genomgång: Kilometer

Ons: Avstämning 5

Tors: Fortsätt avstämning 5

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3