Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott

Skapad 2020-01-21 15:21 i Grundsärskolan Lilla Edet Lilla Edet
Idrott och hälsa för år 1-3 i grundsärskolan
Grundsärskola 1 – 3 Idrott och hälsa
PEDAGOGISK PLANERING i ämnet Idrott och hälsa för Grundsärskolan

Innehåll

Syfte

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna få prova många olika slags fysiska aktiviteter och där igenom sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiv samt att utveckla sin förmåga att:

VAD ska jag lära?

Undervisningen bygger på läroplanen Lgr11:s centrala innehåll med huvudrubrikerna:
Rörelse - Hälsa och livsstil - Friluftsliv och utevistelse - Ämnessepcifika begrepp

Du ska genom denna undervisning lära dig:

- Kroppsuppfattning

- Olika lekar samt dess regler

Undervisning - HUR ska jag lära?

Under våra idrottslektioner kommer du att träna din rörelseförmåga och motoriska grundformer genom många olika slags fysiska aktiviteter som t.ex. hinderbanor, redskapsgymnastik, lekar, bollövningar, bollspel, styrke-, kondition- och rörlighetsträning, friidrott, dans och rörelse till musik.  

I samspel med andra elever tränar du din förmåga att samarbeta och visa hänsyn och vid varje ny aktivitet tränas du i din förmåga att ta emot och följa instruktioner och nya regler. 


Under våra idrottslektioner leker och rör vi oss både i inomhus samt utomhusmiljöer. 

Vi jobbar med att skapa rutiner under våra idrottslektioner för att undervisningen ska bli en lustfylld, rörelseglad och utvecklande stund för alla. Målet är att du ska vara med oavsett aktivitet och alltid göra ditt bästa utifrån dina egna förutsättningar.

Bedömning

- delta på idrottslektionerna utifrån din bästa förmåga

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Lekar, danser och idrotter och deras regler.
  IDH  1-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  IDH  1-6
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  IDH  1-6
 • Klädsel för olika aktiviteter och betydelsen av omklädning och dusch.
  IDH  1-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  IDH  1-6
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter.
  IDH  1-6
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel rulla, hoppa och balansera. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  IDH  1-3
 • Lekar och deras regler.
  IDH  1-3
 • Klädsel för olika aktiviteter.
  IDH  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön.
  IDH  1-3
 • Lekar och rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  IDH  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: