👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering 5/11

Skapad 2020-01-21 15:25 i Skärgårdsstads förskola Österåker
Förskola
Jollens utvärdering 5/11

Innehåll

Utvärderings- och analysmall

5/11-2019

Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför? Vad gjorde vi istället?

Vi har gjort delar av det vi hade tänkt inom temat ” variationer och likheter”, där har vi inte hunnit med för att vi har haft FN- veckan samt lite barn vecka 44.

Har vi nått målen? Vad kan vi se för resultat? Hur ser vi det? Varför blev det som det blev? Vad bygger vi det på? Exempel från vår dokumentation?

Vi har nått vårt mål och vi ser det genom att barnen har förmedlad sina kunskaper om sina dinosaurierna till varandra. Barnen fick redovisa tillsammans i sina smågrupper. Vi ser att barnen leker lekar i vardagen där dom visar sina kunskaper. Vi har dokumenterat detta genom filmer och dokumentation på väggen.

Hur har barnens delaktighet sett ut?

Barnen har varit delaktiga genom att dom har ställt frågor som vi sedan tillsammans har tagit reda på svaren. När barnen har konstruerat sina dinosaurier så har dom använt sina kunskaper kring detta.

Hur går vi vidare?

Vi går vidare med djuren efter dinosaurierna,men koncentrar oss mera på levnadsförhållanden i olika kontanter.

Utvärderingen genomförd av:

Pernilla och Kristina.