👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte

Skapad 2020-01-21 15:49 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 5 Matematik
Detta kapitel handlar om bråk.

Innehåll

Innehåll

Vi kommer att jobba med tal i bråkform.

Vilket innebär att vi ska:

 • Lära oss om hur man kan tänka när man utsätts för tal i bråkform. Vi ska både jämföra och räkna med bråk.

Det du ska kunna är följande:

 • Skriva en halv med olika bråk.
 • jämföra och storleksordna bråk.
 • Räkna ut en viss del av ett antal.
 • Omvandla bråk till decimaltal.

Bedömning:

 • Ni kommer att bli bedömda hur väl ni behärskar att jobba med olika uppgifter som har med bråk att göra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6