👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna kap 4: Tid och längd

Skapad 2020-01-21 16:04 i Stadsskogenskolan Alingsås
Mattespanarna 5A kapitel 4 - Tid och längd
Grundskola 5 Matematik
Kapitlet vi arbetar i matematiken nu heter Tid och längd.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Centralt innehåll

Tid och längd

Bedömning

 

I arbetsområdet Tid och längd bedöms din förmåga att:

 • Hantera sambanden mellan olika tidsuttryck.
 • Läsa av en almanacka och göra enkla beräkningar.
 • Känna till några gamla längdenheter.
 • Växla mellan olika längdenheter och använda de aktuella prefixen. 
 • Lösa problem och värdera valda strategier.
 • Föra enkla resonemang kring olika uttrycksformer för begreppen i kapitlet.
 • Kunna begreppen dygn, kvartal, skottår samt prefixen kilo-, hekto-, deci-, centi- och milli-.

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang.
 • Träna problemlösning enskilt, i par och i grupp
 • Göra praktiska övningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Ma
Kapitel 4 Tid och längd

Använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra.

Du är på rätt väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan olika tidsbegrepp, sekund-kvartal-år och gör jämförelser mellan olika enheter och prefix.
Eleven är på rätt väg men har en liten bit kvar innan kunskapskravet är uppfyllt.
Eleven kan tidsuttrycken och gör enkla växlingar mellan dem. Eleven vet vad prefixen kilo-, hekto-, deci-, centi-, och milli- innebär. Ex: Hur många timmar går det på 3 dygn?
Eleven gör växlingar med flera enheter. Ex: Hur många kvartal och månader är 3år och 6 månader?
Eleven känner till några gamla längdenheter.
Eleven är på rätt väg men har en liten bit kvar innan kunskapskravet är uppfyllt.
Eleven känner till några gamla längdenheter som tum, fot, aln och famn.
Eleven gör beräkningar med gamla längdenheter och avrundar mått. Ex: 1tum = 2,47 cm till 2,5 cm
Eleven växlar mellan olika enheter som från tum till fot.
Eleven använder en almanacka.
Eleven är på rätt väg men har en liten bit kvar innan kunskapskravet är uppfyllt.
Eleven läser av almanackan och kan ta reda på t ex. vilken veckodag ett visst datum infaller. Eleven vet vad ett skottår är.
Eleven gör svårare beräkningar utifrån almanackan. Eleven kan även göra beräkningar med skottår. Ex: Det är torsdag den 17 maj. Vilken veckodag och vilket datum har du 20 dagar senare?
Eleven beskriver generella regler, t.ex. vad som händer med antalet dagar under ett skottår. Ex: Det är torsdag den 17maj 2011. Vilken veckodag är den 17 maj 2012, 2013, 2014 och 2015?

Välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutin uppgifter.

Du är på rätt väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven hämtar information ur almanackan för att göra beräkningar
Eleven är på rätt väg men har en liten bit kvar innan kunskapskravet är uppfyllt.
Eleven kan antalet dagar/månad. Eleven kan skriva tex sin familjs födelsedatum med 6 siffror.
Eleven gör enkla beräkningar ur almanackan. Ex: Hur många dagar innehåller månderna april-juni? Eleven kan läsa av ett sexsiffrigt datum och översätta det till text.
Eleven tar hjälp av generaliseringar för att göra beräkningar. T ex: Hur kan du ta hjälp av uppgift 91a för att lösa 91b?
Eleven växlar mellan olika längdenheter som mm-mil.
Eleven är på rätt väg men har en liten bit kvar innan kunskapskravet är uppfyllt.
Eleven växlar mellan olika enheter med heltal.
Eleven växlar mellan enheter med decimaltal.
Eleven anpassar växlingar med olika lösningsmetoder och med olika antal decimaler.

Lösa och formulera problem

Du är på rätt väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Eleven använder strategier i problemlösning, beskriver sitt tillvägagångsätt och bedömer resultatets rimlighet.
Eleven är på rätt väg men har en liten bit kvar innan kunskapskravet är uppfyllt.
Eleven löser problem där det gäller att välja lämpligt räknesätt. Ex: Den längste basketspelaren var 2 m och 17cm. En annan spelare är 186cm lång. Hur stor är skillnaden i längd mellan spelarna?
Eleven löser uppgiften och kan variera lösningsätt. Ex: Hur många meter är 100 yards och hur mycket kortare är detta än 100 meter?
Eleven löser uppgiften, kan variera lösningsstrategi, och bedömer rimligheten.

Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och val av metoder samt följa och föra logiska resonemang.

Du är på rätt väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven för och kan följa resonemang kring tillvägagångssätt och val av metoder genom att ställa och besvara frågor.
Eleven är på rätt väg men har en liten bit kvar innan kunskapskravet är uppfyllt.
Eleven försöker göra en egen lösning, och se olika likheter och skillnader mellan lösningarna. Ex; varför får de så olika svar?
Eleven resonerar kring olika lösningar. Ex; Vilken lösning tyckte du var bra? Varför?
Eleven jämför olika lösningar och drar egna slutsatser. Ex; Vilken metod tycker du är den bästa för uppgiften?