👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Around the world Sa12A vt 2020

Skapad 2020-01-21 16:27 i Svanberga skola Norrtälje
Around the world
Grundskola 7 Engelska
Vi arbetar med engelsktalande länder

Innehåll

Tidsperiod

 •  Vecka 3-12

Förmågor

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Övergripande mål och riktlinjer

Kommunicera på ett främmande språk på ett funktionellt sätt

Kan lära och arbeta både självständigt och med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Internationellt och etiskt perspektiv

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Formulera dig, muntligt och skriftligt, på engelska med hjälp av olika strategier och anpassningar

Förstå text och talad engelska 

Diskutera kring några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

Du kommer att få feedback på de uppgifter du gör, både från lärare och klasskamrater.

 

     Summativ

Efter arbetsområdets slut kommer du bli bedömd på den skriftliga text och den muntliga presentation som du skapar under arbetets gång. 

 

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Kurs "Around the world", Australia, finns i Digilär.
Träna på ord till texten Australia: https://quizlet.com/_7hmi8b?x=1jqt&i=cygjw

 

 

Måndag

Onsdag

3

Film Australia

Film Australia

4

Film Australia

Digilär - Australia: 
Läsa, träna ord, göra quiz

5

Digilär - Australia: 
Läsa, träna ord, göra quiz

Hemstudiedag:

Digilär - Australia
Läsa, träna ord, göra quiz, göra mindmap (fakta om Australien - film och texter)

6

Digilär - Australia
Läsa, träna ord, göra quiz, göra mindmap (fakta om Australien - film och texter)

Enskild skrivuppgift - Australia

7

Kamratrespons + bearbeta

Skrivtest

8

Grupparbete

Grupparbete

9

SPORTLOV

SPORTLOV

10

Grupparbete

Grupparbete

11

Grupparbete

Redovisningar

12

Redovisningar

Hörförståelsetest

 

Uppgifter

 • Around the world: Inlämning

 • Australia text

 • Australia text

 • Australia

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Around the world

Underlag saknas
Når ännu inte målen
Formulera sig i tal
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Formulera sig skriftligt
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Reflektera
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.