👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

5års Gruppen

Skapad 2020-01-21 16:33 i Norra Förskolan Äppelgården Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
5års Gruppen på Förskolan Äppelgården, Röda Äpplet. Vi har undervisning en gång i veckan och arbetar både praktiskt och teoretisk.

Innehåll

Nuläge

Vi ser behov i 5års gruppen av att utveckla skriftspråket och att få uttrycka sig verbalt. 

Mål

Att alla barn i gruppen ska våga ta plats och delta i samtalen. Att det ska kunna uttrycka sig både verbalt och i skriftspråket.

Syfte 

För att utveckla barnens kunskap. 

Genomförande

Vi arbetar med bokstäver och ord med arbetsblad. Temat för terminen är rymden. Vi samtalar även i grupp, för att barnen ska våga lita på sin egen förmåga och ta plats i gruppen. Det sker genom diskussioner och praktiskt arbete. Alla 5åringar på förskolan deltar.

Dokumentation

Sker genom hjälp av foto, barnens verk och anteckningar. 

Utvärdering och Reflektion

 Sker av pedagog.

Ansvar

Martina

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18