Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-01-21 17:16 i Hyddans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vad är matematik? Tillsammans med barnen på Grävlingen kommer vi under vårterminen -20 att ge oss in i matematikens värld. Hur ser våra siffror ut? Vad är ett antal? Vilka matematiska begrepp finns runtomkring oss? Finns matematik utomhus?

Innehåll

Eftersom matematik finns runt omkring oss, både i vardagen och i vår närmiljö, vill vi på Grävlingen utöka förståelsen hos barnen vad, var, när och hur vi använder oss utav matematik. Vi kommer därför att under vårterminen 2020 att dyka in i matematikens värld för att på så sätt utveckla våra matematiska förmågor. 


Mål

 • Att synliggöra matematiken i vardagen.
 • Att öka förståelsen och kunskapen kring olika matematiska begrepp, antal, lägesord, ordning, form och sortering.

 

Metod

 • Vi erbjuder laborativt material som kan leda till sortering, mätning, vägning samt mönsterbyggnad.
 • I samtal med barnen benämner vi de matematiska begrepp som uppkommer. Detta hoppas vi leder till att barnen själva kan sätta ord på sina egna tankar och upptäckter kring matematik.
 • Vi läser sagor där matematiken är tydlig. 
 • Vi använder oss av sånger och ramsor.
 • Vi planerar aktiviteter där alla sinnen på olika sätt får ta del av matematik.
 • Vi utforskar natur och närområdet, var hittar vi matematik där?

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: