👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måla med temperafärg

Skapad 2020-01-21 17:34 i Timmeråsens förskola Lerum
Förskola
Första mötet med temperafärg i vår målarstation

Innehåll

8 januari 2020

 

Vad? Möte med temperafärg. Vi skapar en målarstation.

 

Hur? Varje barn får var sitt papper, pensel och temperablock som blöts ner med sprayflaska.

 

Varför? För att lära känna temperafärg som uttrycksmedel. Alla barn ska introduceras i denna station så att de så småningom självmant kan vistas där och veta hur de ska hantera materialet och vad som är möjligt att göra, ta fram och lägga undan själva mm.

 

Vem? Alla barn, två eller tre barn åt gången. 

 

Lpfö-18 – ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form,...”

 

Vad gör barnen

I allmänhet har barnen utforskat med alla sina sinnen, känsel, lukt, smak, syn, hörsel. 

Barnen utforskar materialets gränser utan fördomar, målar på fingrarna, gör hand och fingeravtryck, bygger torn av färgkakorna, tar alla färger och blandar ihop, gör tryck med färgkakorna, testar att dutta med penseln, gnugga, dra långa streck.

Många målar bara i ena hörnet av pappret.

Än så länge är det bara ett par barn som målar cirklar eller målar på hela pappret.

Ingen utav barnen försöker måla något föreställande utan de testar hur det blir med färgen på pappret eller på fingret. 

 

Reflektion

Eftersom det för många utav barnen är första gången de provade på att måla med temperafärg, var deras reaktion och utforskande helt naturlig och väntad. Barn lär sig och upplever saker genom alla sinnen. De testar olika tillvägagångssätt. 

Det blir en balansgång för oss hur mycket vi ska visa eller låta dem testa på själva, utan att köra över. 

 

Hur går vi vidare?

Låta barnen fortsätta utforska, lära sig materialet, hur man hanterar det. 

Vi uppmuntrar barnen att vara självständiga, ta fram, plocka undan, vårda materialet t ex, tvätta penseln, tvätta färgkakorna.

Vi visar hur de ska hålla penseln, visar tekniken för att få färg på penseln och måla försiktigt med penseln på pappret för att det ska bli tunna streck och för att penseln inte ska bli förstörd. 

Dela på pappret och se om de använder hela. Ge barnen ett uppdrag att måla något särskilt eller måla av något. 

 

Ge barnen i uppdrag att måla olika nyanser med ett par färger.

 

Om ett par månader gör vi observationer av alla barnen igen och ser vilken utveckling som har skett.