👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Looks and beyond - English vt 2020

Skapad 2020-01-21 17:35 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 7 – 9 Engelska
I det här momentet kommer vi att öva på att beskriva människor på olika sätt. Vi kommer att starta med ytan (utseende) för att sedan ta oss djupare in i vad det är att verkligen beskriva en person.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med? Vad ska vi lära oss?

Ni kommer att arbeta med att utöka ordförråd (body, build, personality, background). Tanken är att ni ska kunna beskriva människor på ett varierat och nyanserat sätt.

Ni kommer att arbeta med att läsa olika typer av text, från textboken och från andra källor. 

Denna gång kommer det talade ordet stå i fokus - det ni läser och lär ska vi diskutera och samtala kring. 

 

Hur ska vi arbeta?

Ni kommer att arbeta med att skapa olika ordbanker tillsammans. Dessa kommer ni att få träna på på olika sätt, genom övningar i klassrummet men även hemma (glosläxor). 

Ni kommer att läsa och diskutera text. I det här arbetet kommer vi också att träna översättning för att få syn på skillnader mellan svenska och engelska. Läsningen kan ske enskilt, i par eller i grupp. 

En del kortare skrivuppgifter kommer det också att bli - mest att använda som utgångspunkt för samtal. Hur texterna ska skrivas kommer ni att få inspiration till under lektioner.

Ni kommer också att få diskutera olika ämnen i par och i grupp, kanske även i klass. Frågor som kommer behandlas är tex kroppsuppfattning och media och  grupptryck.

Det kommer att finnas möjlighet att påverka vad ni vill göra som slutuppgift (se förslag i Classroom). Val av uppgift görs i samråd med er lärare. 

Under en del av lektionerna kommer ni också att själva få planera vad ni vil/behöver arbeta med. 

  

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Ni kommer att få välja slutuppgift men alla val ska innehålla någon muntlig del. Ni kommer också att få fortlöpande tillfällen att visa era kunskaper under lektioner. När ni gjort ett val kommer ni att få hjälp med inspiration och exempel som kan ta er längre.  

Det finns en matris nedan som visar vilka krav som huvudsakligen kommer att bedömas men det kan vara andra som blir aktuella för hela klasser eller för enstaka individer. 

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

-          Se Google: Kalender och Classroom 

 

 

(Glöm inte att koppla till kursplanens syfte, centralt innehåll och kunskapskrav nedan.)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Looks and beyond - English vt 2020

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtal
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Läsförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Skriva
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Ny aspekt