👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Skriva åk 3

Skapad 2020-01-21 18:46 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola 3 Svenska
I svenska lär vi oss att läsa och skriva, men också att tala, lyssna och samtala. Vi lär oss hur vi använder språket, hur vi söker information och vi lär oss om källkritik.

Innehåll

Arbetsområdets syfte och mål

Vi tränar förmågan att:

 • formulera oss och kommunicera i tal och skrift.
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Efter detta område ska du kunna:

 • skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • använda stor bokstav, punkt och frågetecken i dina texter.
 • skriva berättande texter som har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • kombinera dina texter med bilder och förtydliga och förstärka dina budskap.
 • utifrån givna frågor ge enkla omdömen om dina egna och andras texter.
 • utifrån respons bearbeta och förtydliga dina texter på ett enkelt sätt.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med:

 • olika typer av berättande texter och faktatexter
 • berättande texter med stöd av bilder
 • kamratrespons
 • skriva dikter
 • beskrivande texter
 • färdighetsträning med penna 
 • stenciler 
 • veckans ord
 • ett längre skrivprojekt "Den öde ön", där vi arbetar med att skriva en berättande text uppdelad i korta kapitel

Arbetssätt

 

Bedömning

För att bedöma dina kunskaper använder vi oss av Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, årskurs 1-3.

vi kommer även kontinuerligt att bedöma dina kunskaper enligt följande:

 • delaktighet under lektionstid
 • produktioner under året

Matriser

Sv
Svenska - Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil.
Jag skriver med stöd för hand så man ser vad det står.
Jag skriver för hand så man ser vad det står. Jag har mellanrum mellan orden.
Jag skriver med lätthet för hand så man tydligt ser vad det står. Jag har mellanrum mellan orden och disponerar min text lämpligt över pappret.
Jag skriver med lätthet längre texter för hand så man tydligt ser vad det står. Jag har mellanrum mellan orden och disponerar min text lämpligt över pappret.
Eleven kan skriva enkla texter på dator.
Jag kan med stöd skriva enkla texter på dator, t ex genom att skriva av.
Jag kan skriva enkla texter på dator. Jag har mellanrum mellan orden.
Jag kan skriva enkla texter på dator. Jag har mellanrum mellan orden och disponerar min text lämpligt över dokumentet.
Jag kan skriva längre texter på dator. Jag har mellanrum mellan orden och disponerar min text lämpligt över dokumentet.
Eleven kan i sina texter använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
Jag kan med stöd använda stor bokstav, punkt och frågetecken i mina texter.
Jag använder för det mesta stor bokstav, punkt och frågetecken på rätt sätt i mina texter.
Jag använder alltid stor bokstav, punkt och frågetecken på rätt sätt i mina texter.
Jag använder alltid stor bokstav och punkt på rätt sätt i mina texter. Jag kan också använda utropstecken.
Eleven skriver berättande texter som har tydlig inledning, handling och avslutning.
Jag får med stöd en tydlig inledning, handling och avslutning i mina berättande texter.
Jag har en tydlig inledning, handling och avslutning i mina berättande texter.
Jag har en tydlig inledning, handling och avslutning i mina berättande texter och försöker använda ord som gör innehållet tydligt och lättare att förstå.
Jag skriver längre texter som har en tydlig inledning, handling och avslutning i mina berättande texter och använder ord som gör innehållet lätt att förstå. Jag försöker även utveckla mina texter med längre meningar och beskrivningar.
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Jag kan med stöd skriva en enkel och tydlig faktatext utifrån stödord eller mindmap.
Jag kan skriva en enkel och tydlig faktatext utifrån stödord eller mindmap. Jag använder några ord och begrepp som hör till ämnet.
Jag kan skriva en enkel och tydlig faktatext utifrån stödord eller mindmap. Jag använder flera ord och begrepp som hör till ämnet. Jag kan på egen hand söka efter information och skriva en enkel faktatext.
Jag kan skriva en längre faktatext utifrån stödord eller mindmap. Jag använder många ord och begrepp som hör till ämnet. Jag söker på egen hand information och kan utifrån den informationen skriva en längre faktatext.
Eleven kan genom att kombinera sina texter med bilder förtydliga och förstärka sina budskap.
Jag ritar/väljer med stöd en bild som passar till texten.
Jag ritar/väljer en bild som passar till texten.
Jag ritar/väljer en bild som passar till texten och som gör innehållet tydligare för läsaren.
Jag ritar/väljer en bild som passar mycket bra till texten och som förstärker textens budskap.
Eleven kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Jag kan med stöd stava ord som jag ofta använder eller möter i de texter som jag skriver eller läser.
Jag kan stava några ord som jag ofta använder eller möter i de texter jag skriver eller läser.
Jag kan stava flera ord som jag ofta använder eller möter i de texter jag skriver eller läser.
Jag kan stava de flesta ord som jag ofta använder eller möter i de texter jag skriver eller läses.
Ny aspekt
Eleven kan utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
 • Sv   3
Jag kan med stöd bearbeta min text efter att någon kommenterat den, samt ge respons på en kamrats text med t ex “Two stars and a wish”
Jag bearbetar min text efter att någon kommenterat den, samt ger respons på en kamrats text med t ex “Two stars and a wish”