Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fisken: Utvärdering av verksamhetsmålet Hållbar utveckling HT19

Skapad 2020-01-21 20:38 i Smedby förskola Österåker
Förskola
Utvärdering på sista reflektionen av varje ämne i årshjulet.

Innehåll

Utvärdering av verksamhetsmålet

Ämne: Hållbar utveckling 

Datum: November 2019 

Deltagande pedagoger: Karina, Jeanette, Anna-Karin, Dorota 

Har vi gjort det vi planerat under ämnet i Årshjulet?

 • vi har använt återvinningsmaterial till skapande aktiviteter, 

 • tillsammans med barnen har vi utvecklat våra närmiljöer- dekorerat,

 • vi arbetade med böcker av Linda Palm, 

 • vi introducerade sopsamlarmonster 

Hur blev det?

 • barnen visade stort intresse för skapande aktiviteter med återvinningsmaterial,

 • barnen tog till sig och använder kunskaper kring källsortering,

 • barnen med intresse och lust deltog i alla aktiviteter,

 

Har vi uppnått målen vi tog fram i grovplaneringen inför uppstart av ämne?

Vi anser att vi delvis har uppnått målen eftersom barnen visar intresse för hållbar utveckling, tar ansvar över förskolans miljö och närmiljö, visar förståelse för de demokratiska normer som styr gruppen samt utvecklade förståelse kring hur människor olika val påverkar naturen och djuren. 

Tyvärr har vi inte hunnit arbeta aktivt med Barnkonvektionen. 

Hur vet vi det?

Vi såg hur barnen skapade av återvunnen material och hur de källsorterade. Barnen påminde varandra om att spara vatten och plockade skräp i skogen. Inomhus tog de ansvar över de lärande miljöerna då de städade och ställde i ordning. Barnen tog flera demokratiska beslut. 

 

Om inte, varför?

 

Hur går vi vidare?

Vidare kommer vi arbeta med den sociala dimensionen av hållbar utveckling där fokus kommer ligga på människor hälsa och välbefinnande som påverkas av den sociala tillhörigheten och gemenskapen. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: