Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jobba med Faktatexter

Skapad 2020-01-21 21:27 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vi kommer att jobba med faktatexter. Hur en faktatext är uppbyggd och hur man skriver faktatexter.

Innehåll

Under denna termin kommer vi jobba med faktatexter. En faktatext berättar om ett visst ämne och är inte påhittad, det som står i den ska vara sant.

Innan läsningen finns det några frågor som man kan ställa. Vad berättar rubrikerna om innehållet? Vad kan vi veta genom att titta en film? Vad vet vi om ämnet sedan tidigare?

Första lektionen:

- vi tittar på en film om svamp.

- Frågor om filmen.

-  Vi skriver en tankekarta på tavlan, ord som tillhör svamp temat.

 

1.     - Elever läser en text om svamp , den beskriver växtens egenskap, miljön där växten lever, olika sorts och hur vi använder den och vilka är som är ätbara.

2.     -Förklara nya ord och begrepp som är svåra för elever.

 

3.     - Läsförståelse, svara muntligt på frågorna. 

An  Andra lektionen: 

        - Eleven jobbar med textens frågor skriftligt.

        -    Analysera det språkliga delen i texten, substantiv,  verb och diskutera ordens användning i texten. Övningar för att öka elevens ordkunskap i ämnet som synonymer och mosatser, jobba med nya begrepp och termer.

       Tredje lektion: 

       -  Förklara för elever hur en fakta text ska skrivas, textens byggnad, innehåll och språkligt utdrag. ( Rubrik - Klassificering - Struktur- olika Stycken- Språkliga drag- Presens- ämnesspecifika ord- sambandsord).

2.     Eleven ska skriva en bskrivande text om svamp eller en annan växt. Texten ska följa regler för hur en beskrivande text är byggd.

      - Vi kommer jobba med verb ( preteritum , presens)

       - metafor/ Liknelser.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: