Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets evolution på jorden grund åk 9

Skapad 2020-01-22 05:27 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
En anpassad planering för en elev i grundskolans åk 9. Vi går igenom hur vetenskapen anser att livet utvecklats på jorden
Grundskola 9 Biologi
Arbetsområdet handlar om livets utveckling på jorden.

Innehåll

Det här kunskapsmålen kommer vi att arbeta mot

*  Veta något om hur jorden blivit till enligt vetenskapen och varför planeterna är olika. Varför är planeterna runda?

* Resonera kring hur lång tid utvecklingen tagit för livet att utvecklas på jorden.

* Ge exempel på hur vi kan veta hur utvecklingen gått till. Varför dog dinosaurierna ut?

* Charles Darwin - ge exempel på vad han sa.

* Diskutera vad anpassning, naturligt urval och sexuellt urval innebär. Vad har konkurrens och samarbete med det  här att göra?

* Hur tror vi idag att livet utvecklats på jorden, resonera.

* Hur tror vi att människan utvecklats på jorden, resonera.

* Resonera kring hur vetenskapen och människorna tänkte förr.

Arbetssätt = så här ska vi jobba

Vi diskuterar, läser, ser filmer och gör studiebesök.

Vi arbetar en och en, två och två, vi gör film.

Bedömning= så här visar du att du kan

Genom att delta i allt vi gör i klassrummet eller på annat sätt som du kommer överens om med din lärare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: