Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål åk 3-5

Skapad 2020-01-22 06:53 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Planering modersmål VT 2020
Grundskola 3 – 5 Modersmål
Arbete med stavning, meningsbyggnad, ordförråd, faktatexter och berättande texter

Innehåll

Januari-februari

Läsning med flyt, läsförståelse av berättande texter. Vi tränar på att svara med hela meningen (i skrift).

Att skriva berättande texter med hjälp av stödstrukturer (vid behov) eller självständigt.

Traditioner i Estland: vastlapäev

Platser i Estland: museer i Tallinn och Tartu. Läsa och prata om dem.

Stavning: dubbelvokal: repetition

Mars

Läsning av faktatexter om våren och vårtecken, odling av några grönsaker, några fåglar och träd.

Faktatexter om djur: björn och orm. Vi läser och skriver tillsammans.

Ordkunskap: djur och deras kroppsdelar: repetition

Stavning. Repetition: dubbelvokal. Stavning av diftonger (två olika vokaler bredvid varandra)

April-juni

Traditioner: påsk i Estland och i Sverige.

Beskriva (muntligt och skriftligt) föremål och människors egenskaper. Adjektiv för att beskriva föremål och människor

Berättande texter: sagor (kännetecken för en saga, namnge sagofigurer) och skriva tillsammans.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: