Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva åk 3-5

Skapad 2020-01-22 07:33 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Under vårterminen kommer vi att skriva olika typer av texter, återberättande texter, beskrivande texter och argumenterande texter.
Grundskola 3 – 5 Modersmål
Under vårterminen kommer vi att arbeta med att skriva olika typer av texter: berättande texter, faktatexter och argumenterande texter. Vi kommer att arbeta enligt cirkelmodellen. Detta innebär att eleven tränar genom att göra uppgifter tillsammans med sina kamrater i guppen. Målet med träningen är eleven ska kunna skriva olika texter på egen hand.

Innehåll

Vi kommer att bedöma kunskaper fortlöpande under lektionen. Eleven kommer att få flera möjligheter till att träna och hen kommer att få tips på förbättringar av sin lärare. Eleven kommer att få öva på att själv bedöma egna texter för att på egen hand kunna se vad hen behöver utveckla vad gäller sitt skrivande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 6
 • Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: