👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden år 4-5

Skapad 2020-01-22 07:48 i Lekstorpsskolan Lerum
Hur levde människor på medeltiden? Hur trodde man världen var uppbyggd under medeltiden? Vad hade man för lagar och regler i ett medeltida samhälle? Hur var samhället uppbyggt under medeltiden?
Grundskola 4 – 5 Historia Svenska
Hur levde människor på medeltiden? Hur trodde man världen var uppbyggd under medeltiden? Vad hade man för lagar och regler i ett medeltida samhälle? Hur var samhället uppbyggt under medeltiden? Vad fanns det för sjukdomar under medeltiden?

Innehåll

Mål för arbetsområdet

Hur levde människor på medeltiden? Hur trodde man världen var uppbyggd under medeltiden? Vad hade man för lagar och regler i ett medeltida samhälle? Hur var samhället uppbyggt under medeltiden?

Du kommer att få arbeta både praktiskt och teoretiskt med tidsepoken medeltiden.Du får läsa både skönlitterära texter och faktatexter om medeltiden och se på film.Du ska skriva en berättelse som är kopplat till den fakta du lärt dig om medeltiden. 

Mål för arbetsområdet:

Du ska utveckla dina kunskaper om:
* tidsperioden medeltiden 
* människornas levnadsvillkor under medeltiden beroende på om man var rik eller fattig. 
* vardagliga saker under medeltiden som mat, yrken, kläder, färdmedel, lekar mm.
* städernas betydelse under medeltiden
* medeltida handelsresor och viktiga handelsvaror.
* medeltidens geografi och hur de geografiskt reste och varför
* vad trodde man på under medeltiden
* att visa på spår efter medeltiden - namn, spår i naturen, städer m.m.

Undervisning:
* Läsa faktatexter från olika källor
* Diskussioner och gemensamma genomgångar
* Se olika filmer och klipp om medeltiden
* fördjupa dig i människornas handelsresor, klädsel, hus, vapen, samhällets uppbyggnad osv.
* användning av www.ungafakta.se 

Bedömning

Under temats arbete har du möjlighet att visa vad du lärt dig dels genom enskilt arbete men också genom grupparbete både praktiskt, muntligt och skriftligt.


Det som kommer att bedömas är din förmåga att:
- din förmåga att använda historiska begrepp så som handel, likhet, skillnad, kronologiskt, orsak och konsekvens av olika medeltida händelser
- din förmåga att resonera kring hur människor levde på medeltiden
- förmåga att se samband med andra tidsperioder
- förmåga att tolka och se visa spår av historien i vår tid

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
    Hi
  • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
    Hi
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
    Hi

Matriser

Hi Sv
Medeltiden

Behöver utveckla / Bedömningsunderlag saknas
godtagbar nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Kommunikativ förmåga
Kunskaper om medeltiden
Du har grundläggande kunskaper om medeltiden. Du kan samtala och diskutera om enkla frågor som handlar om medeltiden.
Du har goda kunskaper om medeltiden. Du kan samtala och diskutera frågor som handlar om medeltiden från något perpektiv och med någon egen åsikt och frågeställning.
Du har mycket goda kunskaper om medeltiden. Du kan samtala och diskutera frågor som handlar om medeltiden från flera olika perspektiv med många åsikter och frågeställningar.
Begreppslig förmåga
- din förmåga att använda historiska begrepp så som handel, medeltidsresor, skepp, kristendom, stånd, kyrkan
Du använder dig av få begrepp med korta förklaringar om vilken betydelse exempelvis handel hade under medeltiden för människorna och samhället. Du ger i dina beskrivningar av medeltiden få exempel, fakta och begrepp.
Du använder dig av flera begrepp men med korta förklaringar om vilken betydelse exempelvis handel hade under medeltiden för människorna och samhället. Du ger i dina beskrivningar av medeltiden några exempel, fakta och begrepp.
Du använder dig av många begrepp med långa förklaringar om vilken betydelse exempelvis handel hade under medeltiden för människorna och samhället. . Du ger i dina beskrivningar av medeltiden många exempel, fakta och begrepp.
Analysförmåga
- din förmåga att resonera kring hur människor levde på medeltiden
Du kan med få men korta resonemang förklara människors levnadsvillkor under medelatiden. Du kan ge få och korta förklaringar till likheter och skillnader mellan levnadsvillkor för barn, kvinnor och barn under medeltiden och i dagens samhälle.
Du kan med få men med långa resonemang förklara människors levnadsvillkor under medelatiden. Du kan ge få men med långa förklaringar till likheter och skillnader mellan levnadsvillkor för barn, kvinnor och barn under medeltiden och idagens samhälle.
Du kan med många och långa resonemang förklara människors levnadsvillkor under medeltiden. Du kan ge många och långa förklaringar till likheter och skillnader mellan levnadsvillkor för barn, kvinnor och barn under medeltiden och idagens samhälle.
Förmåga att tolka och värdera
-förmåga att se samband med andra tidsperioder -förmåga att tolka och se, visa spår av historien i vår tid
Du förklarar med enkla resonemang om likheter och skillnader mellan olika tidsperioder. Du kan ge något exempel på hur vi kan se spår från Medeltiden i dagens samhälle.
Du förklarar med utvecklande resonemang om likheter och skillnader mellan olika tidsperioder. Du kan ge något exempel på hur vi kan se spår från Medeltiden i dagens samhälle.
Du förklarar med välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan tidsperioder. Du kan ge något exempel på hur vi kan se spår från medeltiden i dagens samhälle.