Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tschick

Skapad 2020-01-22 08:22 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Tillsammans med 14-åringarna Maik och Tschick beger vi oss på en resa genom Tyskland. Men var befinner vi oss egentligen? Resan handlar kanske mer om att bli vuxen eller om att bli en hjälte?! Tolkningarna är många och vi dyker in i boken för att hitta våra egna tolkningar.

Innehåll

 

1. Varför ska vi arbeta med detta?

Du ska utveckla ditt läsförståelse, ditt ordförråd (både på högtyska samt på det tyska ungdomsspråket) och din skriftliga förmåga. 

2. Det här kommer du att få undervisning om:

 • det tyska ungdomsspråket, samt hur man jämför med svenska ungdomsspråket
 • hur och varför språket i romanen påverkar läsningen
 • hur du läser och förstår det som står i texten, det som står mellan raderna och det som är dold i texten
 • hur man skriver en personkarakterisering
 • hur man skriver en berättande text
 • hur man gör en rollbiografi
 • under vilka aspekter man kan jämföra boken med filmen

3. Det här vill jag att du ska lära dig:

 • olika lässtrategier för att förstå även det som står mellan raderna eller är dold i texten
 • ämnesord och begrepp för att kunna diskutera olika frågeställningar kring romanen både muntligt och skriftligt
 • ämnesord och begrepp för att kunna skriva en personkarakterisering samt en berättande text
 • ord och begrepp för att kunna förbereda och genomföra en rollbiografi som muntligt presentation
 • ord och begrepp för att kunna jämföra boken med filmen

4. Så här kommer vi att arbeta:

Läsningen sker framför allt på egen hand. Vi diskuterar dina och andras tolkningar i grupp eller helklass. 

De skriftliga bedömningsuppgifter genomförs i undervisningen. 

Vi växlar mellan

 • grupparbete och
 • enskild arbete. 

5. Så här kommer dina kunskaper att bedömas: 

 • Du kommer få regelbunden feedback på hur du läser och tolkar boken genom kommentarer i dina läxor. Utifrån feedbacken får du möjlighet att utveckla dina tolkningar.
 • Du kommer få personligt, skriftligt återkoppling av din lärare, så att du kan utvecklas (återkopplingen finns i elevjournalen på din Drive: KUBB vt20 förnamn namn)
 • Du får information om bedömningstillfällen och vad som ska bedömas i förväg.
 • Betygssättningen grundar sig på dessa bedömningstillfällen samt sättet du läser och tolkar boken.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: