Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De Abrahamitiska religionerna

Skapad 2020-01-22 08:26 i Centrumskolan Munkedal
Grundskola F Svenska Religionskunskap
Vi ska jämföra likheter och skillnader mellan de Abrahamitiska religionerna och även gå igenom några viktiga bibliska berättelser och deras påverkan på nutiden.

Innehåll

Vi kommer att gå igenom de tre olika Abrahamitiska religionerna och jämföra likheter och olikheter. Detta kommer vi att göra med hjälp av ett grupparbete två och två. Till elevernas hjälp har de ett häfte med frågor de ska svara på. De ska använda böcker, häften och internet i sitt sökande efter svaren. Vi tittar även på filmer för att få mer svar. Inläsningstjänst finns tillgänglig för de elever som lättare lär sig genom att lyssna på en text.  Som examination på arbetsområdet kommer eleverna att ha ett prov.

Vi kommer också att arbeta med viktiga bibliska berättelser för att kunna identifiera när de olika Abrahamitiska religionerna får olika tankegångar och hur dessa förändringar påverkar nutiden. Detta kommer vi att göra genom en konsekvenskedja och genom att läsa och se på film. Eleverna kommer också att få gestalta en biblisk berättelse genom dramatisering. 

Området kommer att examineras med hjälp av ett test.

 

I svenskan kommer vi att koppla detta område till källkritik då vi tränar på att källkritiskt granska fakta vi tar fram om de olika religionerna. Vi kommer också att diskutera olika lässtrategier och studieteknik. 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: