Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering åk 7 VT

Skapad 2020-01-22 08:48 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Bonjour! i kapitel 3 ska vi läsa om kläder, lära oss räkna till 100 och en hel del grammatik.

Innehåll

 

 Pedagogisk planering                                             datum: januari 2020

Arbetsområde

Kläder

Årskurs:

7

Planerande lärare

Ben Letaeif

 

Undervisningen handlar om…  (förmågor och innehåll)

Du ska genom undervisningen utveckla din förmåga att:

 

Förstå och tolka innehållet i talat och skrivet språk.

Formulera dig i tal (uttal och intonation) och i skrift (stavning och interpunktion) .

Använda språkliga strategier för att göra dig förstådd.

Anpassa språket efter olika situationer och mottagare.

Fakta om fransktalande länder (realia).

 

Arbetssätt:

 

Genomgångar av texter och grammatiska moment av olika slag. 

    

Avlyssning och högläsning av texter av olika slag.

 

Översättning och arbete med ord och uttryck.

 

Enskilda och gemensamma övningar.

 

Läxförhör varje vecka.

 

Muntligt och skriftligt prov.

 

Så här visar du vad du lärt dig ……

Du kan …..

realia: sydvästra Frankrike

räkneorden : 0-100

prepositioner : (sur, sous, dans, devant, derrière )

färgerna

adjektivets böjning och placering: un pull vert, une robe verte

substantiv i bestämd form : le livre, les livres

den och det : il och elle

kläder

substantiv i obestämd form : le livre, des livres

inte : ne.....pas, je ne trouve pas mon pull

adjektivets böjning i plural : les pantalons sont bleus, les jupes sont bleues

frukter

regelbundna verb : trouver, aimer

 

 

 

 

 

Matris:

E

C

A

Du förstår det viktigaste av innehållet i talat språk som handlar om kläder. (lyssna)

 

Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkelt, tydligt och långsamt språk som handlar om kläder.

Du förstår helheten och viktiga detaljer i enkelt, tydligt och långsamt talat språk som handlar om kläder.

Du förstår det viktigaste av innehållet i enkla texter som handlar om kläder. (läsa)

Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydliga och enkla texter som handlar om kläder.

Du förstår helheten och viktiga detaljer i enkla texter om handlar om kläder.

Du kommenterar på ett enkelt sätt några olika företeelser i ett fransktalande land. (realia)

Du kommenterar på ett enkelt sätt några olika företeelser i ett fransktalande land och gör enkla jämförelser mellan Sverige och fransktalande länder.

Du kommenterar på ett mer utvecklat sätt några olika företeelser i ett fransktalande land och du gör jämförelser mellan Sverige och det fransktalande landet.

När du talar uttrycker du dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. (tala) 

Du gör enstaka enkla förbättringar av ditt uttal.(strategi)

 

Du talar enkelt, relativt tydligt med fraser och meningar och till en viss del sammanhängande.

Du kan göra enkla förbättringar av ditt uttal.

Du talar enkelt, tydligt med fraser och meningar och relativt sammanhängande.

Du kan bearbeta och förbättra ditt tal.

Du skriver enkelt och begripligt med fraser och meningar.(skriva)

Du kan göra enstaka enkla förbättringar av din text. (strategi)

Du skriver enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

Du kan göra enkla förbättringar av din text.

Du skriver enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Du kan bearbeta och förbättra din text.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Pedagogisk planering kap 3

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: