Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Texttyper

Skapad 2020-01-22 08:49 i Centrumskolan Munkedal
Grundskola F Svenska
Vi kommer att arbeta med de olika texttyperna.

Innehåll

Vi kommer under terminen att arbeta med instruerande, berättande, förklarande och återberättande texttyper. Detta kommer vi att göra med hjälp av cirkelmetoden som innebär att vi i steg 1 arbetar tillsammans med varandra och tittar på varje texttyps struktur,  i steg 2 arbetar med texttypens grammatiska delar, i steg 3 arbetar tillsammans med att skapa en text som stämmer överens med texttypen och i steg 4 gör en egen text. Eleverna kommer sedan att få kommentarer till sin text från mig eller med hjälp av kamratbedömning och får förbättra den utifrån kommentarerna. 

De olika texttyperna kommer, i möjligaste mån, att knyta an till det vi arbetar med i so och no under vårterminen.

Vidare kommer vi att arbeta med stavning och användning av skiljetecken.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: