Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 05C

Skapad 2020-01-22 09:02 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Området behandlar: media, lag och rätt.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Området behandlar: media, lag och rätt.

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer vi att arbeta med bland annat media. Vi kommer att titta på vad massmedia är samt hur det används och tiolkas i samhället. Vilka medier använder vi, samt hur bra/dåliga är våra kunskapskanaler. Det andra arbetsområdet som är lite större avser lag och rätt i Sverige. Vi kommer titta närmare på vad brott är. hur de bekämpas, hur det går till i en domstol osv. 

Konkreta mål:

Området media kommer att mynna ut i en skriftlig inlämningsuppgift. Lag och rätt kommer att examineras med ett skriftligt prov. 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

uttrycka dig i tal och skrift. Både i uppgifter, prov samt under lektionstid. 

Undervisning:

Undervisningen kommer bestå av bland annat  lärargenomgång, filmer, arbetsmaterial samt ev besök i tingsrätten. 

 

Området media examineras genom en inlämningsuppgift.
Området lag och rätt examineras genom ett skriftligt prov i kombination med muntlig aktivitet och eget arbete under lektionstid. 

Uppgifter

 • Litet test: Från brott till straff

 • Litet test: Rättsväsendet

 • Granska en app

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: