Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa år 6

Skapad 2020-01-22 09:22 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Vad är hälsa? Fysiskt, psykiskt och socialt? Hur kan man nå bättre hälsa och hur kan vi hjälpa varandra till bättre hälsa? Vad är viktigt att tänka på när det gäller träning för att den ska vara hälsosam och hur ska man lägga upp delar av sin träning.

Innehåll

Syfte hälsa och livsstil:

 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Övrig träning:

 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

 

 

Kunskapskrav:

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

 

Uppgift:

Eleverna drar en sport i gruppen och ska komma på

- en bra uppvärmning: material och beskrivning (bestäm vem som berättar och visar i gruppen)

- skaderisker (redovisas i den skriftliga uppgiften)

- hur man tränar på bästa sätt för att bli bra på sporten(redovisas i den skriftliga uppgiften)

 

 

Lektion 1: Varje elev drar en lapp och får en sport samt grupp. Gruppen får uppgiften och titta på och jobba med. Brainstorming med frågorna.

Aktivitet: 27:n ,  och uppvärmning 15 min, stafett med gruppen

Lektion 2: Föreläsning skaderisker,

Aktivitet: Hinderbana med fel

 Lektion 3: Föreläsning hälsa,

Aktivitet: Stationer

Lektion 4: Redovisa uppvärmning 5 min (alla testar allas) samt skrivuppgift.

Aktivitet: Testa gruppernas uppvärmning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa, kunskapskrav år 6

E
C
A
Rörelse, lek och spel
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Samtal om idrott och hälsa
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Säkerhet inom idrottsämnet
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: