Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

CIRKEL2020 Berättande text VT 20

Skapad 2020-01-22 09:23 i Modersmålsenheten Helsingborg
Grundskola F – 9 Modersmål
Under detta arbetsområde kommer du att få läsa olika exempel på berättande texter, hitta strukturer och viktiga delar i denna typ av text. Vi kommer att gå igenom ord och begrepp som är viktiga att känna till när man skriver berättande texter. Du ska tillsammans med dina kompisar skriva berättande texter och ge varandra feedback enligt en särskild mall. Arbetsområdet avslutas med att du får en bild och som du ska skriva en berättande text till. I din berättelse ska det finnas en tydlig koppling till bilden. Du ska beskriva personer och miljöer så tydligt att den som läser din text kan leva sig in i karaktärer, tid och rum.

Innehåll

Mål:

Eleven ska förstå strukturen på en berättande text

Att skriva längre texter med stöd av en tydlig struktur.

Arbetsmetod:

Fas 1:Bygga upp kunskap inom ämnesområdet.

Genomgång av målen för arbetsområdet.

Vi titta på flera bilder tillsammans och gör en EPA på vilka ord och begrepp vi skulle kunna ha med i texten. Gemensam Padlet som vi spara för att använda som stöd.

Genom att arbeta med en berättelsekarta får eleverna hjälp att se strukturen och de bärande delarna i en berättelse. Eleverna får också träna att med hjälp av en berättelsekarta återberätta en saga de hört.

 

Fas 2: Studera texter inom genren för att få förebilder

Vi går igenom de språkliga dragen i en berättande text bland annat genom att lyssna på ett youtube klipp om berättande texter.

https://www.youtube.com/watch?v=MzlQFPO4mZE

och samtalar om hur den berättelsen var uppbyggd.

Vi läser olika berättande texter.

Vi markerar de språkliga dragen och bedömer texterna tillsammans.

Fas 3: Skriva en gemensam text.

Vi skriver en berättande text tillsammans på google dokument.

Fas 4:Fas 4: Skriva en individuell text

Du skriver enskilt en text på Google Classroom, storyjumper,Creaza

 

När texten är skriven ska ni ge feedback på minst en av era klasskamraters texter.

 

Vi kommer bedöma HUR (på vilket sätt du)...

Elevens arbetsinsats bedöms både på det arbete som eleven genomför på egen hand och i samarbete med andra.

 

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att...

 • förstå syftet med en berättande text.
 • kunna skriva en text med begripligt innehåll och en tydlig röd tråd.
 • kunna använda strukturen för en berättande text .
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för en berättande text, som olika berättar, tekniska grepp, ordval, meningsbyggnad mm
 • ge respons till andra elever

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: