Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckarnovell vt-20 åk 8 (Sv/Sva)

Skapad 2020-01-22 09:25 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Nu är det dags att skriva en egen spännande deckare som fångar läsaren. Det är viktigt att ni verkligen följer strukturen för hur ni skall bygga upp en sådan novell. All information finns på Classroom bedömning sv/sva.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Novell

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Språkligt
Skriftligt Deckarovellens struktur
Du kan med stöd av andra skriva en enklare text, som du varierar något. Du kan med hjälp av andra skriva en deckarnovell som innehåller alla väsentliga delar och är någorlunda tydlig.
Du använder ett enkelt språk och varierar det något. Vissa felaktigheter förekommer i din text. Vad gäller deckarnovellen är den överlag tydlig och intressant.
Du använder ett varierat språk. Din text är till övervägande delen korrekt och innehåller få språkfel. Vad gäller deckarnovellen är den tydlig och intressant
Du använder ett mycket varierat språk. Din text är korrekt och innehåller nästan inga språkfel. Vad gäller novellen är den tydlig, intressant och effektiv.
Gestaltning
Personbeskrivningar Miljöbeskrivningar
Du kan med stöd av andra göra enkla personbeskrivningar Du kan med stöd av andra göra enkla miljöbeskrivningar
Din text har enkla personbeskrivningar. Till exempel ålder och utseende. Din text har enkla miljöbeskrivningar. Till exempel skildringar av de vanligaste sinnena som syn och hörsel.
Din text innehåller i stort tydliga och detaljerade personbeskrivningar. Till exempel att du på ett bra sätt beskriver hur personerna ser ut och beter sig. Din text innehåller i stort tydliga och detaljerade miljöbeskrivningar.Till exempel att du skildrar miljön så man nästan känner sig förflyttad till platsen.
Din text har detaljerade och tydliga personbeskrivningar rakt igenom. Du levnadsgör personerna så de känns verkliga. Din text har detaljerade och tydliga miljöbeskrivningar. Du skildrar miljön på ett sådant sätt att man som läsare lever sig in i stämningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: