Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och livsfrågor åk 7 vt 2020

Skapad 2020-01-22 09:44 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Religion är så mycket mer än bara olika religioner. I det här arbetsområdet kommer du bland annat bekanta dig med begreppen etik och moral. Etiska frågor berör varje människa genom att hon möter frågor som har med gott och ont, rätt och orätt att göra. Vardagens moraliska frågor är en utgångspunkt för våra diskussioner i klassrummet. Vi fördjupar även diskussionerna genom att lära oss om etiska regler, tankar och system. Inom detta arbetsområde kommer vi även jobba kring begreppen identitet och livsfrågor.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

Religion är så mycket mer än bara olika religioner. I det här arbetsområdet kommer du bland annat bekanta dig med begreppen etik och moral. Etiska frågor berör varje människa genom att hon möter frågor som har med gott och ont, rätt och orätt att göra. Vardagens moraliska frågor är en utgångspunkt för våra diskussioner i klassrummet. Vi fördjupar även diskussionerna genom att lära oss om etiska regler, tankar och system. Inom detta arbetsområde kommer vi även jobba kring begreppen identitet och livsfrågor.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att få dig att reflektera över olika livsfrågor och ditt etiska förhållningssätt. Du ska ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i olika moraliska frågeställningar.

Centralt innehåll

I det här arbetsområdet jobbar vi med nedanstående punkter från kursplanens centrala innehåll i ämnet religion. 

Bedömning

Du blir bedömd vid våra diskussioner samt vid den skriftliga enskilda bedömningsuppgiften. 

Vi bedömer framförallt följande förmågor:

Analysförmåga

Begreppslig förmåga

 

Undervisning – genomförande och tidsplan

Detta arbete kommer inledningsvis vara under tre veckor och därefter kommer det att löpa parallellt med att vi läser om de två världsreligionerna judendom och kristendom. Du kommer tillägna dig kunskap på följande sätt:

 • Genomgångar
 • Film
 • Diskussioner och uppgifter i par, grupp och helklass
 • Enskild skrivuppgift

Veckoplanering

v. 2 Genomgång av planeringen. Introduktion till ämnet. Vad är religion? Film och diskussioner. 

v. 3 Fortsatt arbete med Vad är religion och varför finns religion. Diskussioner och uppgifter

V. 5 Genomgångar "Etik, vad är det?", "Etiska modeller, vad är det?". Diskussioner både i helklass och i grupper kring olika etiska dilemman. Korta filmer "Om det var Du" om olika etiska dilemman samt diskussioner kring filmerna. Läsning av lärobokens avsnitt ”Etik - att söka svar på svåra frågor”.

v. 5 Vi av slutar arbetsområdet med en skriftlig bedömningsuppgift där du får ta ställning till och motivera dina tankar kring ett etiskt dilemma samt koppla ditt resonemang till någon etisk modell. Eventuellt blir detta ett samarbete tillsammans med svenskan. 

 

 

                                                                                 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9

Matriser

Re
Etik och livsfrågor åk 7 vt 2020

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Skildringar av livsfrågor, livsåskådningars betydelse.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som fördjupar eller breddar resonemanget.
Aspekt 2
Moraliska frågeställningar och värderingar.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang .
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang .
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang .
Aspekt 3
Etiska begrepp och modeller.
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Information och källor
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: