Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att kunna elektrokemi

Skapad 2020-01-22 09:50 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola F Kemi
Att kunna elektrokemi

Innehåll

 

ATT KUNNA ELEKTROKEMI / KEMISKA BINDNINGAR

 

 

 

 • Veta vad som menas med atomnummer och masstal

 • Veta laddning hos: protoner, elektroner och neutroner

 • Veta hur många elektroner det max kan finns i K,L och yttersta skalet

 • Kunna 3st grupper av grundämnen och var de finns i periodiska systemet

 • Vad som menas med valenselektroner

 • Hur det periodiska systemet är uppbyggt i grupper och perioder

 • Vad dom olika elektronskalen heter K, L, M, osv

 • Kunna rita upp en atom ur periodiska systemet.

 • Vad som menas med en Jon.

 • Vilka grupper som bildar positiva / negativa joner

 • Ange några ädla och oädla metaller.

 • Hur ett galvaniskt element fungerar.

 • Hur ett vanligt batteri fungerar.

 • Vad som händer vid elektrolys.

 • Vad som menas med korrosion.

 • Vad elektrisk ström är.

 • Hur antalet valenselektroner (elektroner i yttersta skalet) kan påverka hur ett ämne reagerar med andra ämnen.

   

   

   

  Mer än E

   

 • Hur olika typer av ackumulatorer (laddbara batterier) fungerar.

 • Vad som menas med Oxidation / Reduktion

 • Veta vilken laddning en jon av ett ämne får. ex. (Grundämne) Mg---- (Jon)Mg+2

 • Kunna balansera en reaktionsformel. (s.25 uppg. 38)

 • Vad som menas med en molekylförening.

 • Vad som menas med en jonförening.

 • Vad som menas med katod / anod. (PANK)

   

   

   

   

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: