Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns självständighet samt tillit till sin egen förmåga

Skapad 2020-01-22 09:53 i Edsviken Dibber Sverige AB
Vi jobbar kontinuerligt med struktur, rutiner och regler för att skapa en trygg och harmonisk barngrupp. Vi vill med vårt arbete stärka barnets förmåga och deras tillit till att tro på sig själv och deras eget kunnande.
Förskola
Vi vill att våra barn skall utvecklas till starka och självständiga individer. Vi vill att barnen skall känna glädje över sitt eget kunnande samt lärande. Vi vill att våra barn skall möta framtiden med en stor förmåga att våga, vilja och tro på sig själv.

Innehåll

BAKGRUND

Förskolan speglas av många återkommande moment. Vi pedagoger skapar vår grundverksamhet kring rutiner, regler och en viss struktur. 

Barnens förskolevistelse består av många rutinsituationer så som av och påklädning, toalettbesök, ansvarstagande, matsituationen samt gå i led.

Vi vill att våra barn skall känna en stolthet till att de kan själva och arbetar därav med att stärka barnets självständighet.

MÅL


Pedagogens syfte och mål.

Syftet är att: barnen skall skapa en tillit till sin egen förmåga, våga tro på sig själva och anta nya utmaningar som uppstår i deras vardag. 

Målet är att: när barnen skall vidare till skolan så har vi arbetat med att stärkt deras självkänsla samt förmåga att tro på sig själva. Att barnen skall våga ta emot nya utmaningar utan att känna rädsla för misslyckande. 

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi strukturerar upp vår grundverksamhet genom rutiner, regler och struktur. Vår grundverksamhet har många återkommande aktiviteter, dessa återkommer dagligen och kan en del dagar återkomma vid flera tillfällen.

Vi vill därför stärka barnens förmåga att våga ta sig an dessa situationer och lita på sin förmåga att klara av det själv. 

Vi kommer låta barnen testa själva vid flera upprepade situationer. Övning ger färdighet och färdighet skapar glädje hos barnet.

De självständiga situationerna är exempelvis vid på och avklädning, (dra över skobanden på stövlar, knäppa jackan, ta på vantar etc.)  toalettbesök, hur man tvättar sina händer, spolar och torkar sig. Hur man lämnar toaletten efter sig så att någon annan vill vistas på den.

Vi kommer att låta barnet ta hjälp av varandra, då det höjer barnets självkänsla. Vi kommer även att hjälpa barnet så att alla barn är rätt klädda för alla väder. 

Vi kommer även att arbeta med hur vi går i led, hur man tar hänsyn till andra människor som är ute och promenerar på samma platser som vi. 

 

DOKUMENTATION

Vi kommer att dokumentera med hjälp av lärloggar..

Vi kommer att tillföra skrift och bilder på barnens utveckling. Dessa kommer vi att tillföra med hjälp av observationer. 

Vi kommer att dokumentera det enskilda barnet samt gruppaktiviteter.

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar kontinuerligt våra rutiner på planeringen samt i vår grundverksamhet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: