Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen Våren 2020

Skapad 2020-01-22 10:00 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Förskola
Hur vi kommer att arbeta med Linda Palms kompisböcker med våra blivande skolbarn för att diskutera barnkonventionen.

Innehåll

 

Mål & syfte:

Att barnen ska känna till att det finns en barnkonvention och det finns lagar för att skydda barn från att fara illa

Att vi kan prata om hur vi kan göra för att hjälpa varandra och andra att ha det bra på förskola & skola

 

Metod:

På onsdagförmiddag kommer vi att ha samling alla 6 blivande skolbarn. Vi kommer starta med att vi lyssnar på Linda Palms böcker om kanin och igelkott. Varje bok utgår från en artikel i barnkonventionen...

- Ett eget namn

- En egen plats

- Lika värde

- Säga sitt

- Leka, vila och fritid

- Barnets bästa

- Gå i skola

- Känna trygghet

- Äta mat

- Få vård

Efter att vi läst boken kommer vi att samtala kring vad den handlade om medan vi målar en bild från boken, jag har använt mig av böckerna & ljusbord för att ordna en bild från varje bok. När de målat klart får de klippa ut och klistra fast artikelns text på bilden. Att jag väljer att vi sitter och målar under tiden är för att jag upplever att barnen har lättare att prata avslappnat medan de får hålla på med något, situationen upplevs inte lika kravfylld. 

 

Dokumentation:

Vi varje tillfälle antecknar jag kommentarer och delger vårdnadshavare i ett inlägg på vår lärplattform. Detta för att föräldrarna ska kunna förstå och fortsätta samtalet hemma om barnet vill.

Barnens målarbilder hamnar i deras pärm de får på vår avslutning.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: