Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insändare

Skapad 2020-01-22 10:14 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Under momentet jobbar vi med texttypen insändare.

Innehåll

Insändare

 

Under momentet jobbar vi med texttypen insändare. Vi kommer att ha genomgångar, gruppövningar och parövningar. Vi kommer även att jobba med kamratrespons. Momentet avslutas med att du skriver en egen insändare som bedöms. 

 

Dessa mål jobbar vi mot (Syfte)

Genom undervisningen ges du förutsättningar att:

  • formulera dig och kommunicera i skrift.

  • läsa och analysera texter för olika syften.

  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.Detta kommer vi arbeta med (Centralt innehåll)

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

  • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.Detta kommer att bedömas (Kunskapskrav)

 

E

C

A

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. 

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.Bedömningsunderlag

Under den här uppgiften/arbetsområdet kommer följande att ligga till grund för bedömning:

  • En individuellt skriven insändare.Detta ska du kunna (koppling mellan centralt innehåll och kunskapskrav)

  • Skriva en insändare med anpassning till texttypen samt språkliga normer och strukturer.
LektionsplaneringVecka

Onsdag

Torsdag

Fredag

4

Intro

Vad är åsikt och argument?

Hur kan man påverka?

Gruppuppgift

Paruppgift

Gruppuppgift, träna på åsikt och argument


Paruppgift, träna på åsikt, argument och motargument

Genomgång 

Läs insändare + jobba i par

5

Träna på rubriker + Planera insändare

Skriv insändare

Skriv insändare

6

Skriv insändare

Skriv insändare

Kamratrespons +

Skriv klart och lämna in insändare

Matriser

Sv SvA
Insändare

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Skriva insändare
Du behöver träna mer på att skriva insändare. T ex behöver du anpassa texten mer till texttypen eller till språkliga normer och strukturer.
Du har skrivit en insändare med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du har skrivit en insändare med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du har skrivit en insändare med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: