Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolgång : Likhet och Olikhet

Skapad 2020-01-22 10:15 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Syfte Eleven ska kunna jämföra skolgång i Thailand och i Sverige.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

 Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

 Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.

 När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.

 Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

Mål

Eleven känner till skolgång i Thailand - Eleven kunna berätta om skolgång i Sverige - Eleven jämföra vilken/vilka hon tycker att det är bra, vilken/vilka hon tycker att det är mindre bra, använder språket för att argumentera sina åsikter.

Lektioner

 

lektion 1 - 4: - Läsa texter om skolvardag i Thailand som framstår regler , från internet - Svåra ord, speciella ord inom skolvärlden - Diskussion om vad som är bra/dålig i deras åsikter. - Lära svåra ord och stava regler  hur skriva man orden som man hör ljudet men inte skriver ljudet i orden. - Hitta på ord som använder detta regler.

 

Lektion 5: - Diskutera om skolgång i Sverige - Jämföra med thailändska skolgång som de känner till,  från sina egna erfarenheter.

 

Lektion 6 Om eleven får skapa egna skolans regler, hur skulle det bli. Motivera varför väljer de så.  

 

Hur man beter sig mot olika person, berätta från texter Thailändska Nationalsången.

Eleven kunna berätta om skolgång i Sverige Vardags i skolan lite mer detaljer om regler.

Eleven kunna berätta om elev inflytande på thailändska Jämförelse några skillnader punkter men skolgång i Thailand och i Sverige .

Eleven kan berätta om flera saker som han/hon tycker att det är bra och det som är mindre bra.

Eleven använder språket för att argumentera sina åsikter läsa och skriva    läs strategi för att förstå och tolka texter.

Kunna Läsa texter med svåra orden  med god flyt  grammatik känner till skriv-regler  สระลดรูป

Kan skriva kort berättelse.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: