Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från källa till referat (SvA)

Skapad 2020-01-22 10:19 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Att skriva ett referat innebär att med egna ord sammanfatta en text.

Innehåll

 

Vi kommer att gå igenom:

- Vad ett referat är

- Hur man refererar och citerar

- Referatmarkörer

- Hur man skriver ett referat

 

Ni kommer att få träna på att skriva referat och till sist skriva ett referat som ni lämnar in för bedömning.

 

Uppgifter

 • Slutuppgift - Referat

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 9

Matriser

SvA
Referat

SKRIVA

Referat
Nivå 1
Behöver förbättras
Nivå 2
Grundläggande
Nivå 3
God
Nivå 4
Mycket god
Skrivregler
Gör upprepade fel när det gäller skrivregler såsom stor och liten bokstav, skiljetecken och pratminus.
Gör en del fel när det gäller skrivregler såsom stor och liten bokstav, skiljetecken och pratminus.
Gör få fel när det gäller skrivregler såsom stor och liten bokstav, skiljetecken och pratminus.
Gör inga eller ytterst få fel när det gäller skrivregler såsom stor och liten bokstav, skiljetecken och pratminus.
Grammatik
Byter tempus i en och samma mening.
Använder vid enstaka tillfälle olika tempus i en och samma mening eller stycke.
Använder rätt tempus.
Meningsbyggnad
Radar upp satser utan att sätta komma eller punkt. Inleder ofta meningar med samma ord.
Har en menings-byggnad som är enkel men i stort sett korrekt. Kommatecken i stället för punkt förekommer. Inleder ibland meningarna med samma ord.
Har en omväxlande meningsbyggnad och variera inledningsorden på meningarna.
Styckeindelning
Delar inte in texten i stycken.
Delar in texten i stycken utan någon genomtänkt strategi. Viss bearbetning behövs.
Har en fungerande styckeindelning.
Genre
Texttyp
Texten fungerar inte som en sammanfattning av originaltexten.
Texten är en enkel sammanfattning av originaltexten.
Texten är en utvecklad sammanfattning av originaltexten.
Struktur
Strukturen är otydlig. Inledning och avslutning fungerar ej. Texten väcker många frågor.
Strukturen är tydlig. Inledning och avslutning hänger i huvudsak ihop.
Strukturen är tydlig. Inledning och avslutning hänger ihop. Texten är anpassad till läsaren.
Strukturen är tydlig och koncentrerad.
Språk
Ordval
Texten visar ett begränsat ordval med inslag av talspråk.
Texten har viss variation i ordval, men är i huvudsak enkel.
Texten har ett varierat ordval som är anpassat till uppgiften .
Texten har ett varierat och precist ordval och håller på ett tydligt sätt samma stil texten igenom.
Citat och källhänvisningar
Källhänvisningar saknas.
Citat och källhänvisningar används på ett ganska bra sätt.
Citat och källhänvisningar används på ett bra sätt.
Citat och källhänvisningar används på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: