Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pros and Cons of the Internet

Skapad 2020-01-22 10:26 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Engelska
How does the internet affect us? Write an essay about it. Think about your own life and experiences of the Internet. Make a list of the positive aspects and the negative aspects of the Internet for you. Try to find other sources of information on the positive and negative sides of the Internet usage. You can interview classmates, look online, or search for printed sources in the library.

Innehåll

Think about your own life and experiences of the Internet. Make a list of the positive aspects and the negative aspects of the Internet for you.
Try to find other sources of information on the positive and negative sides of the Internet usage.
You can interview classmates, look online, or search for printed sources in the library.

How to do it:

Your essay should have five paragraphs (stycken): an introduction, three body paragraphs and a conclusion

1. Paragraph 1: Introduction: Open with something interesting or amusing about the internet in general, and connect with your readers by including them. Give some background information about your topic. Explain the purpose of this essay in one sentence.

2. Paragraph 2: Explain what the positive aspects of the intenet are. Support your ideas with examples.

3. Paragraph 3: Explain what the negative aspects of the internet are. Support your ideas with examples.

4. Paragraph 4: Discuss and give advice how you can avoid the negative aspects of the internet.

5. Paragraph 5: Conclusion

Uppgifter

  • Internet Pros and Cons

Matriser

Eng
Pros and Cons of the Internet

F
E
C
A
Urval och källor
Välja bland texter och talat språk. Använda olika medier. Använda materialet i din egen presentation.
Du har inte gjort ett lämpligt val av källor och/eller har inte använt olika medier och/eller har inte använt materialet på ett lämpligt sätt i din egen presentation.
Du har gjort ett val av källor. Du har använt olika medier. Du har använt materialet på ett relevant och effektivt sätt i din egen presentation, så att kvaliteten höjts.
Du har gjort ett lämpligt val av källor. Du har använt olika medier. Du har använt materialet på ett relevant och effektivt sätt i din egen presentation, så att kvaliteten höjts.
Du har gjort ett lämpligt val av källor. Du har använt olika medier. Du har använt materialet på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt i din egen presentation, så att kvaliteten höjts.
Språkbehandling
T.ex. variation, tydlighet och sammanhang, med hjälp av ordförråd och grammatiska konstruktioner.
Språket är inte tillräckligt varierat, tydligt och/eller sammanhängande för att kommunikationen ska gå fram.
Språket är relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Språket är relativt varierat och sammanhängande och har ganska bra struktur.
Språket är varierat, tydligt, sammanhängande och har bra struktur.
Flyt och anpassning till syfte, situation och mottagare
Ditt syfte är att reflektera och diskutera. Situationen är en diskuterande uppsats runt ett samhällsfenomen. Mottagarna är allmänheten. Anpassning görs i t.ex. språk, struktur och innehåll.
Du anpassar inte uppsatsen tillräckligt till ditt syfte, situationen och till dina mottagare.
Du anpassar i någon mån uppsatsen till ditt syfte, situationen och till dina mottagare.
Du anpassar delvis uppsatsen till ditt syfte, situationen och till dina mottagare.
Du anpassar delvis uppsatsen till ditt syfte, situationen och till dina mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: