Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna åk 9

Skapad 2020-01-22 10:30 i Båtsmansskolan Härryda
Arbete där vi studerar världsreligionerna Vi ska studera och jämföra de viktigaste tankegångarna inom religionerna. Undervisningen kommer även belysa religionerna ur rubrikerna identitet och livsstil, historiens huvudrag, urkunder, centrala tankar, varierade tolkningar och religion och samhälle.
Grundskola 9 Religionskunskap
Under de kommande veckorna kommer vi att läsa om världsreligionerna. Vi kommer repetera grunderna och vi kommer att se på likheter och skillnader mellan dem. Vi kommer även att se på hur religionerna påverkar samhället.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
    Re  7-9
  • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
    Re  7-9
  • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
    Re  7-9

Matriser

Re
RELIGIONSKUNSKAP

E
C
A
Världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Samband och samhälleliga förhållanden
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: