Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cirkel 2020 berättande text kopplat till Cirkelmodellen

Skapad 2020-01-22 10:32 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Under detta arbetsområde vi kommer att läsa olika exempel på berättande texter, hitta strukturer och viktiga delar i denna typ av text. Vi kommer att gå igenom begrepp som är viktiga att känna till när man skriver berättande texter. Du ska tillsammans med dina kompisar skriva berättande texter och ge varandra feedback Vi avslutas med att du får en bild och som du ska skriva en berättande text till. I din berättelse ska det finnas en tydlig koppling till bilden. Du ska beskriva personer och miljöer så tydligt att den som läser din text kan leva sig in i karaktärer, tid , plats,rum, händelse problem, lösning, och slut .

Innehåll

 Målet för arbetsområdet
målet med planeringen är att utveckla elevens förmågan att uttrycka sig i skrift genom att skriva berättande text samt att jobba kooperativt .
 Så här ska vi arbeta :
Fas 1 – Genomgång av målen för arbetsområdet.  Vi ska läsa tillsammans en text och ska titta på bilden som kopplat till texten tillsammans  gör vi en tankekorta  på vilka ord och begrepp vi skulle kunna ha med i texten.
Fas 2-  Vi ska tillsammans analysera texten eller bilden  går igenom de språkliga dragen i en berättande text  och vi markerar de språkliga dragen och bedömer texterna tillsammans.
Fas 3 –Ni kommer att arbeta i par två och skriver en berättande text tillsammans på t.ex bookcreater eller google dokument.
Fas 4- Du skriver enskilt  text på datorn som du sparar på driven.
När texten är skriven ska ni ge feedback på minst en av era klasskamraters texter 

Jag kommer att bedöma  din förmågan genom att:

·         Du ska delta i diskussioner om de berättande texter vi läser
·         Du ska skriva en berättande text
·         Du ska ha med en inledning, handling och ett avslut
·         Du ska presentera och beskriva personer/karaktärer i texten
·         Du ska beskriva miljön i texten
·         Du ska använda dig av skiljetecken och grundläggande skrivregler.
·         Du ska ge respons på någon kamrats text
·         Du ska ta emot respons och bearbeta din text
Språkmål
·         Helheten
·         Struktur
·         Inledning
·         Handling
·         Avslut
·         Karaktärer
·         Personbeskrivning
·         Miljöbeskrivning
·         Berättarperspektiv
·         Skiljetecken

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Berättande text kopplat till Cirkelmodellen

Rubrik 1

Nivå 1
Struktur Med stöd från modelltext eller lärare, skriver du enkla meningar utan variation i språket. Med stöd av lärare kan du skriva så att man kan förstå och följa innehållet.
Nivå 2
Du skriver så att man kan förstå och följa innehållet. Du har en inledning/början, handling och avslutning. Man kan förstå vilken bild du skrivit till.
Nivå 3
När du skriver gör du medvetna val utifrån vad du vill uppnå med texten. Innehållet är tydligt, lätt att följa och förstå. Du har en mycket tydlig struktur genom hela texten med inledning/början, handling och avslutning. Du har en röd tråd genom hela texten som är tydligt från början till slut och du kopplar tydligt ihop olika delar av texten. Du varierar språket genom hela texten. Man kan tydligt förstå vilken bild du har skrivit till
Ny aspekt
Personbeskrivning
Du använder dig ibland av adjektiv när du beskriver personerna i texten, deras utseende.
Du använder dig av adjektiv för att beskriva personerna i texten, deras utseende och egenskaper. Det framgår därför tydligt vem de olika personerna är.
Du använder dig av alla sinnen när du skriver och du använder många adjektiv och adverb i texten. Det gör att det mycket tydligt framgår vem personerna är, både till utseende, känslor och beteende
Ny aspekt
Miljöbeskrivning
Du använder dig ibland av adjektiv när beskriver miljön i texten, hur det ser ut.
Du använder dig av många adjektiv för att beskriva miljön i texten. Det blir mycket tydligt hur det ser ut där.
Du använder dig av alla sinnen och många adjektiv för att beskriva miljön i texten. Det blir mycket tydligt hur det ser ut där och hur det kan vara att befinna sig i din beskrivna miljö.
Ny aspekt
Skrivregler
Du använder ofta grundläggande skrivregler i texten. Du använder versaler(ABC) och gemener (abc) samt skiljetecken som exempelvis punkt korrekt.
Du använder grundläggande skrivregler i texten och det blir oftast korrekt. Du använder versaler(ABC) och gemener (abc) samt skiljetecken som exempelvis punkt korrekt. Du använder dig av flera skiljetecken i dina texter, exempelvis kommatering, på ett korrekt sätt.
Du använder grundläggande skrivregler korrekt i texten. Du använder versaler(ABC) och gemener (abc) samt skiljetecken som exempelvis punkt korrekt. Du använder dig av flera olika skiljetecken i dina texter, exempelvis kommatering, talstreck och , på ett korrekt sätt.
Ny aspekt
Kamratrespons
Du ger enkel respons på kamrattexter, exempelvis säger du vad du tycker är bra eller dåligt.
Du ger kamratrespons som kan hjälpa kamraten att höja kvalitén antingen till innehåll eller form (handling eller skrivregler) på hans/hennes text. Du är konstruktiv och kan ge både förbättringstips och lyfta fram det positiva.
Du ger respons på kamrattexter som kan hjälpa honom/henne att höja kvalitén både till innehåll och form (handling och skrivregler). Du är konstruktiv och kan ge både förbättringstips och lyfta fram det positiva. Du kan motivera dina åsikter i den kritik du ger
Ny aspekt
Textbearbetning
För att höja kvalitén bearbetar du, delvis självständigt, din text efter den respons du får från lärare och kamrater. Du höjer oftast kvalitén antingen till innehåll (handling) eller form(skrivregler). Ibland till båda delar.
Du bearbetar din text själv efter den kamrat- och lärarrespons du får och höjer kvalitén både till innehåll(handling) och till form(skrivregler) i det som du har skrivit.
Genom att ofta själv upptäcka vad som behöver förbättras, bearbetar och utvecklar du din text och höjer därmed kvalitén på innehållet och formen. Du utgår också från den kamrat- och lärarrespons du får.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: