Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

CIRKEL2020 Italienska Berättande text

Skapad 2020-01-22 10:33 i Modersmålsenheten Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vi kommer att läsa tillsammans olika exempel på berättande texter och att fokusera på strukturer samt på interpunktionen (hur du använder punkt, stor bokstav och frågetecken).

Innehåll

Vi kommer att skriva en berättande text genom Cirkelmodellen.

Fas 1 – Skapa förståelse:  Vi ska läsa tillsammans några texter, titta på bilderna och samtala kring dem;

Fas 2-  Studera texter inom genren: Vi ska tillsammans analysera texter eller bilden och hitta ord, struktur, karaktärer;

Fas 3 – Skriv gemensam text: Ni kommer att arbeta i par och skriva en berättande text tillsammans med sekvensbilder (på t.ex Bookcreator eller på pappret);

Fas 4 - Skriv egen text: Du skriver din egen text (du kan skriva själv eller med hjälp av sekvensbilder/visuellt bildstöd).

 

Konkretiserade mål:

 • Du ska tala och samtala om bilder/enkla berättelser;
 • Du ska skriva en berättande text med inledning, handling och avslut;
 • Du ska använda dig av interpunktionen (punkt, stor bokstav, frågetecken);
 • Du ska ge respons på en text;
 • Du ska ta emot respons och bearbeta din text.

 

Material

- Berättelser/ bilder/ sekvensbilder;

- Olika uppgifter digitalt och på pappret;

- Ipad och olika appar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: