Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cirkel2020 arabiska Berättande text

Skapad 2020-01-22 10:42 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Eleven ska lära sig hur hen skriver berättande text och vad hen behöver för att bygga ordentligt berättande genom att lära sig strukturen för berättande text. ( orientiring : vem? - var? - när?) , ett problem eller något farligt, händelser kring problemet, upplösning, avslutning. samt fokusering på tempus.

Innehåll

Skrivprocessen Måldokument

Skrivprocess innebär att eleven kommer att skriva en berättelse som är din grundtext. Varje vecka kommer eleven att få en kreativ skrivövning.

planering:

 • Konflikt
 • Personbeskrivning
 • Miljöbeskrivning
 • Dialog /inre monolog
 • Gestaltning
 • Målande språk som liknelser och utvidgade nominalfraser

 

Från cirkelmodell kommer vi jobba så här

V1: Vi börjar med att läsa en kort berättelse tillsammans, slår upp svåra ord, sammanfattar det

V2: Ser med förklaring hur den här berättelse  text skrevs. Göra en tankekarta(mindomo) för att bli mer tydligt för alla. Gå genom i alla delar  som bygger berättande text. Inledning( vem, var, när), problem, lösning och avslutning.  Grammatiken: vi går genom verb tempus(kahoot för att se om de har förstått) och vilken tempus man använder när man skriver en berättelse text.

V3: Vi skriver tillsammans en berättelse text på google decument

V4: Elever skriver egna texter med fokus på cheklistan som elever har, sen lämnar in.

Kopplingar till det centrala innehållet:

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till berättelsegenrens typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Språkliga drag, uppbyggnad, personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Texters syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

 

Matriser

Ml
Berättande text

Koppling till uppgiften
Du skriver en text som i huvudsak fungerar som en berättelse.
Du skriver en text som fungerar relativt väl som en berättelse.
Du skriver en text som fungerar väl som en berättelse.
Innehåll
Enkla gestaltande beskrivningar i enkel handling. Gör enkla gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. Räknar upp händelser och utvecklar dessa något.
Utvecklade gestaltande beskrivningar utvecklad handling. Gör utvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. Återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser.
Välutvecklade gestaltande beskrivningar välutvecklad handling. Gör välutvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. Förmedlar upplevelser och utvecklar/värderar dessa.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Relativt väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men.
Väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom en väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. Textuppbyggnad stöds av fler och varierande sambandsord.
Språk
Viss språklig variation Ordvalet uppvisar viss variation. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. Tempus används med viss säkerhet.
Förhållandevis god språklig variation. Ordvalet är relativt varierat. Meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
God språklig variation. Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet. Meningsbyggnaden är relativt korrekt och varierad. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med viss säkerhet. Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. Stavfel förekommer med de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med god säkerhet. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Få stavfel.
Helhetsbedömning
Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Uppläsning
Du läser till största delen med flyt och viss inlevelse. Du försöker att variera din röst beroende på det du läser.
Du läser med gott flyt och stor inlevelse. Du varierar till stor del din röst beroende på det du läser.
Du läser med mycket gott flyt och mycket stor inlevelse. Du varierar till mycket stor del din röst beroende på det du läser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: