Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cirkel2020 Berättande text Arabiska

Skapad 2020-01-22 10:44 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Eleven ska lära sig hur man skriver en berättande text och vad man behöver för att bygga ordentligt berättande text.Varje vecka kommer du att få en kreativ skrivövning som tränar olika moment . Varje vecka kommer du också att kunna koncentrera dig på olika saker i din grundtext och bättra på den. Rubriken, inledning, problem, lösning och verb tempus som man använder.

Innehåll

planering:

 • Konflikt
 • Personbeskrivning
 • Miljöbeskrivning
 • Dialog /inre monolog
 • Gestaltning
 • Målande språk som liknelser och utvidgade nominalfraser

 

Från cirkelmodell till Gibbons kommer vi jobba så här

Vecka 5: Vi börjar med att läsa en kort berättelse tillsammans, slå upp svåra ord, sammanfatta det.

Vecka 6: Ser med förklaring hur den här berättelse  text skrevs. Göra en tankekarta(mindomo) för att blir mer tydligt för alla. Gå genom i alla delar  som bygger berättande text. Inledning( vem, var, när), problem, lösning och slut.  Grammatiken: vi gå genom sort av verb tempus(kahoot för att se om de har förstått) och vilken tempus man använder när man skriva en berättelse text.

Vecka 7: Vi skriver tillsammans en berättelse text på Google dokument.

Vecka 9: Skriva egna texter med fokus check lista som finns i Google klassrum,får respons från din kamrat.

 

 

Kopplingar till det centrala innehållet:

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till berättelsegenrens typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Språkliga drag, uppbyggnad, personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Texters syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Matriser

Ml
Berättande text

Koppling till uppgiften
Du skriver en text som i huvudsak fungerar som en berättelse.
Du skriver en text som fungerar relativt väl som en berättelse.
Du skriver en text som fungerar väl som en berättelse.
Innehåll
Enkla gestaltande beskrivningar i enkel handling. Gör enkla gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. Räknar upp händelser och utvecklar dessa något.
Utvecklade gestaltande beskrivningar utvecklad handling. Gör utvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. Återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser.
Välutvecklade gestaltande beskrivningar välutvecklad handling. Gör välutvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. Förmedlar upplevelser och utvecklar/värderar dessa.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Relativt väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men.
Väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom en väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. Textuppbyggnad stöds av fler och varierande sambandsord.
Språk
Viss språklig variation Ordvalet uppvisar viss variation. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. Tempus används med viss säkerhet.
Förhållandevis god språklig variation. Ordvalet är relativt varierat. Meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
God språklig variation. Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet. Meningsbyggnaden är relativt korrekt och varierad. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med viss säkerhet. Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. Stavfel förekommer med de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med god säkerhet. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Få stavfel.
Helhetsbedömning
Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Uppläsning
Du läser till största delen med flyt och viss inlevelse. Du försöker att variera din röst beroende på det du läser.
Du läser med gott flyt och stor inlevelse. Du varierar till stor del din röst beroende på det du läser.
Du läser med mycket gott flyt och mycket stor inlevelse. Du varierar till mycket stor del din röst beroende på det du läser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: