Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasy

Skapad 2020-01-22 10:48 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Drakar, trollkarlar, äventyr och hjältar! Under vårterminens första arbetsområde kommer vi att jobba med den litterära genre som kallas Fantasy. Vi kommer att arbeta med det här i 5 veckor, och vi kommer att titta på olika typer av fantasy-litteratur (genrer inom genren – sub-genrer – så att säga) och även hur genren har utvecklats i ett litteraturhistoriskt perspektiv. Vi kommer att arbeta både enskilt och i grupp med genomgångar, diskussioner och övningar – och så klart kommer vi också att läsa!

Innehåll

Fantasylitteratur

Svenska åk 8, v. 3-7

Drakar, trollkarlar, äventyr och hjältar! Under vårterminens första arbetsområde kommer vi att jobba med den litterära genre som kallas Fantasy. Vi kommer att arbeta med det här i 5 veckor, och vi kommer att titta på olika typer av fantasy-litteratur (genrer inom genren – sub-genrer – så att säga) och även hur genren har utvecklats i ett litteraturhistoriskt perspektiv. Vi kommer att arbeta både enskilt och i grupp med genomgångar, diskussioner och övningar – och så klart kommer vi också att läsa!

Syfte och mål

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska lära dig mer om genren fantasy, samt att lära dig använda några olika termer och begrepp för att kunna diskutera litteratur, både i samtal med andra och när du skriver. Du kommer också att få träna på att ta anteckningar under genomgångarna och träna på din läsförmåga.

Vi arbetar med följande centrala innehåll från läroplanen:

  • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

·         Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen.

  • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Material

Det du huvudsakligen kommer att arbeta med under det här arbetsområdet är den bok som du lånar på biblioteket under första lektioner. Utöver det tillkommer artiklar och genomgångar. Artiklarna kommer att delas ut i pappersform samt, i den mån det är möjligt, läggas upp i Classroom.

 

 

Planering

Här hittar du planeringen för arbetsområdet. Om du blir sjuk är det viktigt att du tittar här så att du kan ta igen det du missat så fort som möjligt.

Vecka

Måndag

Tisdag

Torsdag

Uppgifter

3

Låna böcker

Gruppuppgift: skriv en definition

Introduktion. Gmg planering

 

Läslogg: innan du läser

 

Läsning

 

Läsning

Skriv första läsloggsuppgiften. Klar söndag.

4

 

Läsning

Gmg: Att ta anteckningar.

 

Fantasymolnet + Cauldron of Story.

 

Läslogg: berätta om karaktärerna

 

Läsning

Skriv andra läsloggsuppgiften. Klar söndag.

5

Gmg: Subgenrer

 

Övning: vilken genre?

 

Läslogg: genrer

 

Läsning

Gmg: att spela in ett samtal + att samtala om böcker.

 

Bokcirkel 1: karaktärer & genrer

UTVECKLINGS-SAMTAL

Skriv tredje läsloggsuppgiften. Klar söndag.

6

Gmg: Hjältens resa

 

Läslogg: Hjältens resa

 

Läsning (om tid över)

Bokcirkel 2: Hjältens resa

 

Läsning

Gmg: fantasy genom litteratur-historien.

 

Gmg av slutuppgiften.

 

Läsning

Skriv fjärde läsloggsuppgiften. Klar söndag.

7

Läsning + jobba med uppgift

Läsning + jobba med uppgift

Läsning + jobba med uppgift

Slutuppgiften lämnas in söndag 16/2

 

Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas dels genom ditt deltagande i bokcirklarna under lektionstid (se planeringen) samt genom den läslogg du skriver i varje vecka och genom den skriftliga uppgift du gör i slutet av arbetsområdet.

Under detta arbetsområde jobbar vi i huvudsak med följande kunskapskrav:

E-nivå

C-nivå

A-nivå

Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett ganska bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett ganska bra sätt.

Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett bra sätt.

Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett mycket bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett mycket bra sätt.

Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du väljer och använder olika metoder på ett ganska bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.

Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du väljer och använder olika metoder på ett

bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.

Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du väljer och använder olika metoder på ett mycket bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.

Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett ganska bra sätt när och varför saker händer.

Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett bra sätt när och varför saker händer.

Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett mycket bra sätt när och varför saker händer.

Du kan förstå och diskutera tydliga budskap i olika verk på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.

Du kan förstå och diskutera budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.

Du kan förstå och diskutera dolda budskap i olika verk på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.

Du kan diskutera på ett enkelt sätt om olika verk och om personerna som skapat dem.

Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om olika verk och om personerna som skapat dem.

Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om olika verk och om personerna som skapat dem.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: