Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Good Stuff C: Crime (anpassad)

Skapad 2020-01-22 10:55 i Fjälkinge skola Kristianstad
Grundskola F Engelska
We will be reading texts about crimes and criminals and practise writing, speaking and listening comprehension. OBS! Texter och ljudfiler till läxor finns på Classroom.

Innehåll

Week 2-4:

"Was it a crime?" p. 68-69 Text book

- listen to/read the text

- learn the words

Work book p. 57-58 

- exercises A-E (E is to be handed in and graded)

- listening comprehension exercise G1 p. 59

 

 

HOMEWORK for week 5: practise reading the text on p. 72-73 in textbook.

 

*************************************

Week 5:

"The great train robbery" p. 72-73 Text book

- read the text in class

- learn the words

Work book p 63

- exercises A-C

- assignment: "News broadcast"

- listening comprehension exercise E p. 64

 

HOMEWORK for week 6: practise reading the text on p. 74-77 in textbook.

 

*************************************

 

Week 6-7:

"Ronnie Biggs"/"Letter from the inside" p. 74-77 Text book

- read the text in class

- learn the words

Work book p. 65, 67

- exercises F-G (G is to be handed in and graded)

 

HOMEWORK for week 9: practise reading the text on p. 78-79 in textbook.

 

*************************************

Week 9:

"Las Vegas" p. 78-79 Text book

- read the text in class

- learn the words

Work book p. 68 

- exercises A-B

Work book p. 69

- exercises A-B

- listening comprehension exercise D

Uppgifter

 • Exercise E p. 58 Work book

 • A News Broadcast

 • Exercise G p. 67 Work book

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Speaking skills

Muntlig förmåga och uttal

 • En  7-9   Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9   Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9   Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Du talar hackigt och gör många avbrott. Du har svårt att få fram vad du vill ha sagt.
Du talar bitvis med flyt, men stakar dig ibland vid längre ord och fraser.
Du talar oftast med flyt och klarar även de längre orden och fraserna
Du uttrycker dig ledigt med stort flyt och säkerhet.
Uttal, ord och fraser
Du klarar enkla uttal av enklare ord. Ibland uttalar du orden fel, så att man inte förstår vad du menar.
Du uttalar de flesta ord korrekt, men är osäker på vissa ord. Osäkerheten skymmer inte förståelsen.
Du uttalar orden mestadels korrekt.
Du uttalar orden korrekt.
Intonation (satsmelodier)
Ditt modersmål lyser tydligt igenom och/eller du pratar monotont
Du har en god intonation. Du har tydligt gjort ett val i din accent och håller dig till den.
Ordförråd dvs ord och uttryck
Du har brister i ordförrådet och du använder ibland svenska när du inte kan det engelska ordet.
Du gör dig förstådd med ett enkelt och vardagligt språk.
Du uttrycker dig varierat och använder ord och uttryck på ett korrekt sätt.
Du har ett mycket stort, varierat och korrekt ordförråd. Du använder specialuttryck som är typiska för ämnet/språket.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du gör grammatiska fel som ibland försvårar förståelsen.
Du gör grammatiska fel som inte stör förståelsen.
Du gör inga stora grammatiska fel.
Du gör endast ett fåtal grammatiska småfel.

En
Writing skills

Bedömningsmatris Engelska: Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur
Texten saknar struktur. Innehållet blir svårförståeligt, inledning och avslutning saknas.
Texten har viss struktur. Saknar inledning eller avslutning.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning.
Innehåll
Förmedlar ett innehåll som är ytligt eller enformigt.
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande och delvis utvecklat.
Innehållet är engagerat, intressant och har ett brett perspektiv.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt.
Meningsbyggnad
Texten visar stora brister i meningsbyggnaden. Ofta svensk ordföljd.
Meningsbyggnaden är till stor del korrekt men enkel.
Meningsbyggnaden är korrekt och har en strävan efter variation.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Grammatik
Texten visar stora brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör läsningen.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör till viss del läsningen.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär
-ordförråd
Använder ett enkelt begränsat ordförråd.
Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Använder ett varierat ordförråd, till viss del anpassat till uppgiften.
Använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Stavning
Stavningen i texten brister på sådant sätt att det stör förståelsen.
Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det stör förståelsen.
Texten innehåller få formella fel som inte stör förståelsen.
Texten har inga eller enstaka stavningsfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: