Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

CIRKEL2020 Berättande text

Skapad 2020-01-22 11:04 i Modersmålsenheten Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Under detta arbetsområde kommer du att få läsa olika exempel på berättande texter, hitta strukturer och viktiga delar i denna typ av text. Vi kommer att gå igenom ord och begrepp som är viktiga att känna till när man skriver berättande texter. Du ska skriva berättande texter tillsammans med dina kompisar och ge varandra feedback enligt en särskild mall. Arbetsområdet avslutas med att du får en bild och som du ska skriva en berättande text till. I din berättelse ska det finnas en tydlig koppling till bilden. Du ska beskriva personer och miljöer så tidligt att den som läser din text kan leva sig in i karaktärer, tid och rum.

Innehåll

Mål

Eleven ska:

förstå strukturen på en berättande text;

förstå vad betyder ”struktur”;

förstå hur berättelsen är uppbyggd.

 

 Arbetsätt

Fas 1

Vi bygger upp förkunskaper om ämnet för elever genom att prata om berättande text;

Vi diskuterar varför skriver man berättande text;

Vi ska diskutera med eleverna om vad betyder berättande text ,jämföra  med fakta text;

Med hjälp av en bild ska göra eleverna en tanke karta som en repetition av ord och begrepp som de känner ( förkunskaper).

 

Fas 2

Vi ska läsa upp texten;

Vi ska markera delar / egenskaper i text;

Vi ska diskutera texten tillsammans, förklara nya ord och begrepp;

Vi ska använda tanke karta med de viktigaste frågor: vem? Var?Hur? När?

Vi diskutera om fyra fälten som hjälpa att bygga rätt en berättande text. 

 

Fas 3

Vi ska skriva en gemensamt text i padlet, med olika  lösningar;

 

Fas 4

Elever ska skriva själva texter på Google dokument. 

Eleverna kan använda Google översättning, Ne.se, Synonymer.se för att redigera, ge och få kamraternas respons på egen text. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: