Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism

Skapad 2020-01-22 11:34 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 9 Religionskunskap
I arbetsområdet får du möjlighet att sätta dig in i hinduismens och buddhismens traditioner, utmärkande drag och grundläggande idéer och tankar. Vi tittar på hur religionerna påverkar samhället och hur samhället påverkar religionen. Vi jämför de båda religionerna och diskuterar likheter och skillnader.

Innehåll

Konkretiserade mål 
När arbetsområdet är avslutat är målet att du:

 • kan symboler och traditioner inom de två religionerna.
 • veta hur hinduismen som religion uppstod och när. 
 • ha kunskaper om Buddhas liv och hur hans tankar ligger till grund för buddhismen.
 • ha en uppfattning om antalet anhängare till respektive religion samt religionernas geografiska utbredning.
 • veta vilka gudar/gudinnor som är vanligast inom hinduismen.
 • ha kunskaper om de fyra sanningarna samt den åttafaldiga vägen inom buddhismen.
 • veta vilka hinduismens och buddhismens heliga skrifter är. 
 • kunna berätta om vad man strävar efter i varje religion utifrån följande ord: atma, karma, brahma, reinkarnation, dharma, Buddha, själavandring och nirvana.
 • kunna några heliga plaster, heliga djur och personer.
 • kunna förklara kastsystemet i Indien.
 • kunna förklara religionernas människosyn och hur en hindu eller buddhist lever till vardags.
 • veta att det finns olika inriktningar och vilka dessa är. 
 • kan visa på likheter och skillnader mellan religionerna. 

Arbetsgång

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Arbete med översiktsschema över hinduism och buddhism
 • Formulera frågor utifrån bedömningsaspekterna som ska användas vid examination
 • Arbete med olika källor 
 • Slutuppgift: skriftligt venn-diagram och vara "expertgrupp" för hinduism eller buddhism för att svara på frågor muntligt

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att :

 • kunna ge exempel på och beskriva centrala delar inom hinduism och buddhism utifrån t.ex. vad man tror på, hur man lever sitt liv, vilka heliga skrifter som finns, vilka traditioner och riter man utövar, heliga platser, viktiga personer och gudar etc.  
 • kunna ge exempel på och förklara likheter och skillnader mellan religionerna men även inom religionerna (olika inriktningar). 
 • kunna ge exempel och förklara hur religion och samhälle påverkar varandra

Matriser

Re
Hinduism & Buddhism

Din förmåga att resonera om likheter och skillnader

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Jämförelse
Mellan hinduism och buddhism och inom hinduismen och buddhismen
Du kan ange minst en likhet mellan de och en skillnad mellan hinduism och buddhism. T.ex. en likhet mellan hindusim och buddhism är att båda tror på reinkarnation. En skillnad är att hinduer tror på gudar som inte buddhister gör.
Du kan ange minst en likhet och en skillnad mellan hinduism och buddhism. Du ger även en enkel förklaring till minst ett av din exempel. Ex på förklaring till reinkarnation: reinkarnation betyder återfödelse och både hinduer och buddhister tror att ens själ återföds när man dör men målet är att slippa att återfödas.
Du kan ange likheter och skillnader mellan hinduism och buddhism. Du ger förklaringar till dina exempel.
Du kan ange likheter och skillnader mellan hinduism och buddhism. Du anger likheter och skillnader inom religionerna. Du ger förklaringar till dina exempel. T.ex. en skillnad inom hinduism är att vissa hinduer menar att det är en monoteistisk religion eftersom de bara tror på Brahman som gudomlig som sedan visar sig i olika skepnader, medans vissa hinduer menar att det är en polyteistisk religion eftersom de tror på många gudar.

Din förmåga att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och religiösa uttryck och handlingar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Förklara och visa på samband
Kunna ange korrekt fakta om förklara varför de centrala delarna är viktiga. T.ex. tankegångar, heliga texter, viktiga personer inom religionen, högtider, riter, synen på gud, vad man tror händer efter döden, hur jorden blev till, levnadsregler. T.ex. central tanke: karma Uttryck och handling: goda gärningar gentemot sina medmänniskor
Du kan ange några centrala delar inom hinduism och buddhism och ge något exempel på hur de utövar sin religion.
Du kan ange några centrala delar inom hinduism och buddhism och ge några exempel på hur de visar sin religion på.
Du kan ange flera centrala delar inom hinduism och buddhism och ge några exempel på hur de visar sin religion på.
Du visar att du kan alla relevanta delar inom hinduism och buddhism och visar att du kan se generella mönster, alltså en röd tråd, mellan helig skrift - centrala tankar - uttryck och handling.

Din förmåga att se samband och resonera om hur religion och samhälle påverkas av varandra

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Samband och resonemang
Du ger exempel på hur Hinduismen eller Buddhismen påverkat samhällen (T.ex. i Indien eller Thailand) T.ex. kastsystemet i Indien.
Du ger exempel på hur Hinduismen eller Buddhismen påverkat samhällen (T.ex. i Indien eller Thailand) OCH förklarar ditt exempel
Du ger exempel på hur Hinduismen eller Buddhismen påverkat samhällen (T.ex. i Indien eller Thailand) OCH förklarar dina exempel Du resonerar i mer än ett led eller problematiserar eller drar egna slutsatser.
Du ger exempel på hur Hinduismen eller Buddhismen påverkat samhällen (T.ex. i Indien eller Thailand) OCH förklarar dina exempel Du resonerar i mer än ett led och problematiserar och drar egna slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: